Tegnekurs

Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Tegning er grunnlaget, vi tegner i dag som et fritt kunstnerisk uttrykk og vi tegner når vi maler. Vi tegner figurativt og vi tegner abstrakt. Kursene legger derfor vekt på en fri utfoldelse kombinert med solid håndverksmessig kunnskap, slik at du kan bruke tegningen som en del av ditt maleri eller som selvstendig kunstuttrykk. Tegning er i dag et stort tema som rommer alt fra figurativ klassisk beskrivelse av form, lys og rom til landskapstegning, veggtegning, eksperimentering og tilstedeværelse.

Korte nybegynnerkurs

Nydalen-kunstskole-2016-0089Et kort kurs innen tegning fungerer godt som en start for deg som er nybegynner, men også som et tilleggskurs for deg som trenger å styrke tegningen din. Det er en døråpner til tegning og gir en fin håndverksmessig plattform og forståelse for hvordan du kan utvikle tegningen videre og en forståelse for tegningens funksjon i bildet i dag.

Tegning, et fundament og et språk, nivå 1

Tegning er nøkkelen: det er gjennom tegningen du lærer å se, utvikler leken, får kontakt med sansene dine, blir formsikker og utvikler din evner til å bruke ditt temperament og din følsomhet. Å tegne er en holdning, en måte å forholde seg til det kreative på der mange deler av din sansning og din bevissthet føres sammen.
Kurset går både som weekendkurs, kort kveldskurs 5 ganger om våren og som sommerkurs på en uke i utvidet utgave.

Tegne portrett

Ansiktet, eller portrettet, er kanskje et av de mest betydningsfulle motiver i kunsten. ”Et blikk kan si mer enn tusen ord”. Kanskje er det også fordi vi legger så mye betydning inn i ansiktene at de kan være så vanskelige å få til. Men tegning av portrett kan læres av alle.

Tegnekurs 12 ganger, kveld eller formiddag.

 

nydalen-kunstskole-2016-0045

 

Tegnekurs over 12 ganger er kurs som gir en solid opplæring i tegning og som bygger opp en helhetlig forståelse både for det håndverksmessige og den kunstneriske bruken av tegning i dag. Målsetningen er at du skal føle trygghet og glede ved å bruke tegningen som selvstendig uttrykk eller som del av ditt figurative maleri.

«Hånden som ser» – Tegnekurs, nivå 1

Kurset vil åpne opp for å benytte tegningen som studie, grunnlag for figurativt maleri og eget kunstuttrykk. På kurset vil du lære å bruke forskjellige motiver – fra portrett og levende modell til landskap, samtidig som du lærer om ulike måter å tegne motivene på.
Kurset går som kveldskurs og formiddagskurs.

Les mer

«Hånden som ser» – Tegnekurs, nivå 2

Tegning, nivå 2 baserer seg på at deltagerne har tatt nivå 1 eller har tilsvarende bakgrunn i tegning. På kurset utvikles din tegning ytterligere gjennom fordypning i tegnestudier der linje, for, lys og proporsjoner står sentralt. Her benyttes levende modell og andre konkrete motiver.
Kurset går som kveldskurs  og formiddagskurs.

 » Hånden som ser» – Tegnekurs, nivå 3

Tegnekurs, nivå 3 tar for seg tegning av skjelettet og musklene som forarbeid til studier med levende modell, og gir en dypere forståelse for menneskekroppen som motiv. På dette kurset introduseres teknikker som lavering med blekk, fotoprojeksjon og collage i tillegg til arbeid med kull og bly.

Kurset går som kveldskurs.

Oppmerksomt nærvær i tegning

Oppmerksomt nærvær har vært en integrert del av skolen undervisning siden skolen startet for mer en 20 år siden. Oppmerksomt nærvær er det viktigste i den skapende prosessen, derfor har skolen alltid hatt mindfulness som et av sine bærende element i undervisningen. Vi har kurs som setter oppmerksomt nærvær, maling og tegning inn i en kunstnerisk utviklingsprosess.

Kommentarer er stengt.