Korte malekurs og tegnekurs en gang i uken

Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Alle disse kursene er på 5 ganger og tilsvarer et weekendkurs. 5 gangers kursene går 1 gang i uken enten som kveldskurs eller formiddagskurs.

Kurs for nybegynnere

Et kort nybegynnerkurs vil gi deg et innblikk i hva det er å male eller tegne, og hvordan du helt grunnleggende gjør det. Det gir deg en kom-i-gang energi, og et fundament som er nok til å male videre på egen hånd.  Kurset gir deg også en gryende forståelse for kunst og hvordan kunstnere jobber med bildene sine. Ønsker du å gå videre til noen av våre lengre kurs eller søke deg til Billedkunstutdanningen er dette nyttige forkurs.

Kreativt maleri, nivå 1

Kreativt maleri 1 er et introduksjonskurs til maleri og kreativ utvikling for deg som ønsker en tilnærming der utfoldelse, lek og eksperimentering danner grunnlaget for læring. På Grunnkurset lærer du om maleriets grunnleggende temaer og på Videreføringskurset lærer du å bruke dette i en malerisk prosess og å utvikle egne motiver.

Kurset er todelt. Første del er et grunnkurs for helt nybegynnere, andre del er en videreføring av grunnkurset. Har du malt litt fra før kan du starte direkte på videreføringen.

Kurset går både som weekendkurs, kort kveldskurs og formiddagskurs på 5 ganger og som en ukes sommerkurs hvor både grunnkurset og videreføringen er med.

Tegning, et fundament og et språk, nivå 1

Tegning er nøkkelen: det er gjennom tegningen du lærer å se, utvikler leken, får kontakt med sansene dine, blir formsikker og utvikler din evner til å bruke ditt temperament og din følsomhet. Å tegne er en holdning, en måte å forholde seg til det kreative på der mange deler av din sansning og din bevissthet føres sammen.

Kurset går både som weekendkurs, kort kurs over 5 ganger, og som sommerkurs på en uke i utvidet utgave.

Tegne portrett

Dette kurset vil gi en grunnleggende innføring i hodets proporsjoner og tegnemetode for portrett. Vi vil ha portrettmodell en av kveldene, resten av tiden vil vi bruke speil eller tegne hverandre. Vil vi se på kunstneres selvportretter gjennom historien og hente inspirasjon fra dette for å gjøre et kreativt tegneprosjekt med tema Selvportrett og identitet. Dette kurset passer for alle.

Kurset går som 5 gangers kurs og weekendkurs

Finn din kunstneriske stemme

Kurset fungerer som et utgangspunkt for en kunstnerisk utvikling, enten du er nybegynner, har malt litt eller mye, men aldri helt fått tak i hvem du er i forhold til dette, eller du har vokst fra det utgangspunktet du engang hadde.  Kurset har vært en del av skolens faste kurs i mer enn 10 år og danner et viktig fundament for elevene til å finne sin vei i kunsten.

Kurset går både som et kurs på 12 ganger, 5 gangers kurs og sommerkurs over en uke og som weekendkurs i forkortet utgave. Kurset går som weekendkurs og sommerkurs i utvidet utgave.

Fordypningskurs

 

Abstrakt maleri og teknikk

Det abstrakte maleriet bruker selve malingen som uttrykk. Med ulike verktøy, akrylmedier og teknikker lærer du å utvikle ulike teksturer, stofflighet og å skape personlig uttrykk i maleriflaten. Du lærer om fargens betydning for det abstrakte, hvordan farge og flate sammen skaper helhet i bildene. Dette kurset gir deg et teknisk og håndverksmessig dykk i akrylens tekniske univers i.

Kurset går som kurs over 5 ganger om våren, som weekendkurs, og som sommerkurs i utvidet utgave.

Figurativt maleri med utgangspunkt i foto

Gjennom kurset vil du få bruk for all din kunnskap i figurativ grunnforståelse, planet, rommet, utsnitt og fortelling. Du vil lære om oppbygningen av det figurative maleriet fra forenkling til beskrivelser av stofflighet og strøk. Maleriet består av flater som møter hverandre, flyter over i hverandre og som har ulike mønster, strukturer, farger og stoff. Ved hjelp av et eller flere medbrakte fotografi fordyper vi oss i det figurative formspråket. Valg av motiv er frivillig og kan være av personlig karakter, hentet fra nett, magasiner, aviser, eller bare et tilfeldig snapshot. 

Kommentarer er stengt.