Sommerkurs

Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Velkommen til sommerkurs! Kursene varer fra mandag til fredag, hver dag kl. 10:30 - 17:00. Som bildene viser holder vi til i grønne omgivelser, og vi har tid til et svalende bad på badeplassen like ved når været er varmt.

nydalen-kunstskole-sommerskole

Sommerkursene er rettet mot flere målgrupper:

Sommerkurs etter dato

Dato Kurs
26- 30 juni Big Painting
26- 30 juni Kreativt Maleri
3- 14 juli Sommerskolen
3- 7 juli Abstrakt Maleri og teknikk
3- 7 juli Figurativt Maleri
10- 14 juli  Tegning, et fundament og et språk
10- 14 juli Finn din kunstneriske stemme 
   
 

17-21 juli

 

 

Kunst og spiritualitet

 

 

Sommerskole over 2 uker for nybegynnere

Gjennom 2 intense uker får du en grundig innføring i de grunnleggende prinsippene i tegning og maling: Tegning og uttrykk, komposisjon, lysatmosfærer, fargeblanding, farge som form og rom, fargeklanger, strøk og billedflate, personlig fortolkning og kreativitet.

Kurs for nybegynnere

Et nybegynnerkurs vil gi deg et innblikk i hva det er og male og hvordan du helt grunnleggende gjør det. Det gir deg en kom i gang energi, og et fundament som er nok til å male eller tegne videre på egen hånd.  Kursene gir deg også en gryende forståelse for kunst og hvordan kunstnere jobber med bildene sine. Ønsker du å gå videre til noen av våre lengre kurs eller søke deg til Billedkunstutdanningen er dette nyttige forkurs.

Kreativt maleri

Kreativt maleri er et introduksjonskurs til maleri og kreativ utvikling for deg som ønsker en tilnærming der utfoldelse, lek og eksperimentering danner grunnlaget for læring. På Grunnkurset lærer du om maleriets grunnleggende temaer og på Videreføringskurset lærer du å bruke dette i en malerisk prosess og å utvikle egne motiver.

Kurset er todelt. Første del er et grunnkurs for helt nybegynnere, andre del er en videreføring av grunnkurset. Sommerkurset omfatter både grunnkurs og videreføring.

Kurset går også som weekendkurs og kort kveldskurs og formiddagskurs på 5 ganger om våren.

Tegning, et fundament og et språk

Tegning er nøkkelen: det er gjennom tegningen du lærer å se, utvikler leken, får kontakt med sansene dine, blir formsikker og utvikler din evner til å bruke ditt temperament og din følsomhet. Å tegne er en holdning, en måte å forholde seg til det kreative på der mange deler av din sansning og din bevissthet føres sammen.

Kurset går også som weekendkurs og som kort kveldskurs 5 ganger om våren i forkortet utgave.

Maleprosess for alle nivåer

Kurs i maleprosess handler om å se sammenhengen mellom flere nivåer i den skapende prosessen; det intuitive, det personlige og det undersøkende og eksperimentelle. Disse nivåene knyttes sammen av flere oppgaver og avsluttes i en fordypning i det resultatet prosessen har medført.

Det er viktig for oss alle å sette av tid til en ordentlig fordypning i vår individuelle fortelling og vårt uttrykk, slik at vi i den videre læringsprosess blir indrestyrt og vet mer om hvem vi selv er i den skapende prosessen.

Kunst og spiritualitet

En intuitiv billedprosess. Vi besitter alle ressurser som kan løfte oss både menneskelig og kunstnerisk. Dette kurset inviterer deg til å bli kjent med deg selv og ditt kunstneriske potensial gjennom tilstedeværelse og en intuitiv, meditativ, undrende og malerisk prosess.

Les mer.

 

Finn din kunstneriske stemme

Kurset fungerer som et utgangspunkt for en kunstnerisk utvikling, enten du er nybegynner, har malt litt eller mye, men aldri helt fått tak i hvem du er i forhold til dette, eller du har vokst fra det utgangspunktet du engang hadde.  Kurset har vært en del av skolens faste kurs i mer enn 10 år og danner et viktig fundament for elevene til å finne sin vei i kunsten.

Kurset går også som et kveldskurs på 12 ganger om torsdagen og som weekendkurs i forkortet utgave.

Fordypningskurs

Fordypning handler om å utvide din kunnskap innen et bestemt område, å styrke områder du synes er utfordrende eller å forsyne deg uhemmet av ny inspirasjon. Fordypningskursene er lagt opp som kurs eller workshops innenfor bestemte temaer. Temaene springer fra fordypning i det figurative maleri og det tekniske i akrylmaleriet til moderne eksperimentering og utvidelse av din forestilling om hva du kan gjøre i store malerier.

Figurativt maleri

Det figurative bildet har sin renessanse, men denne gangen er det ikke det tradisjonell figurative maleriet som vises. Vår måte å se og sanse på har forandret seg fra den klassiske perioden og modernismen. I dag er det en annen innfallsvinkel til figurasjonen. Nå er det våre blikk på våre egne liv og samtiden vi lever i nå som uttrykkes. Virkemidlene er annerledes og motivene har endret seg. Kunstnere bruker det figurative friere – foto, collage, blanding av figurasjon og abstrakte språk.

Kurset går også som weekendkurs.

Abstrakt maleri og teknikk

På dette kurset utvides din horisont slik at dine bilder får flere muligheter, som koblingen til trykk, collage, teksturer og stofflighet. Du vil også få mulighet til å prøve ut akrylens mange tekniske muligheter, og får anledning til å koble dette opp mot håndverksmessig teknikk.

Kurset går også som weekendkurs.

Kommentarer er stengt.