Levende verksted

Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Levende Verksted er en del av Nydalen Kunstskole med større fokus på den personlige utviklingen og prosessen. Dette er veiledningsgrupper som gir dyp mening og som skaper retning og utvikling i livene våre. Gjennom en helhetlig og integral tilnærming til kunsten lar vi kunsten og livet smelter sammen og vi benytter så vel faglig og vitenskaplige tilnærminger som prosessorienterte, meditative og intuitive metoder.

Levende Verksteds kurslokaler

Levende-Verksted-Kurslokaler-01

Noen av Levende Verksted kursene holdes i skolens gamle lokaler i toppetasjen av en stor funkis villa på Ullern.  På fakturaen vil det stå beskrevet hvilket kurslokale kursene går i – om det er Gjerdrumsvei i Nydalen eller Ullern Gårdsvei.

Kontakt:

Eva Kurseth Imer er kursleder på gruppene som holdes i atelieret i Ullern Gårdsvei 1 A. For ytterligere informasjon om disse kursene ring Eva på mobil 908 28 715. Er du interessert i hennes bakgrunn og kunst kan du gå inn på hennes nettsider www.evakurseth.no.  For skolens andre kurs ring 47 47 19 40 og snakk med Lise Kristin Ringen.

Veiledningsgruppe for videregående/erfarne innen maleri og personlig prosess
Veiledningsgruppe for erfarne/proff innen maleri og personlig prosess
Finn din kunstriske stemme
Sommerkurs i Kunst og spiritualitet
Weekendkurs i tegning. Alt består av lys og linjer
Weekendkurs i kunst og spiritualitet
Weekendkurs i mindful maling

Levende Verksteds undervisning

Her er undervisningen en prosess med et tett lærer elev forhold der elevene og den personlige samtalen og individuelle prosessen er brakt inn i all undervisning.  Jeg legger stor vekt på å bruke meditasjon og tilstedeværelse, bevissthet om hvem du som skapende menneske er, hva som er viktig for deg, utvide din evne til å se og sanse og utvikling av dine motiver. I tillegg bruker jeg kunst som et levende felt.  Gjennom historiske perspektiver og dagens kunstscene skaper jeg forståelse for kunst generelt og deg som kunstinteressert individ i spesielt. Det er sammensatte og interessante kvelder, dager og weekender, – der kunsten er levende, du vokser, kunsten utvikler seg og det utvikles i tillegg sterke sosiale fellesskap gjennom samtalene, felles veiledning og forståelse gjennom våre individuelle prosesser. Dette er kurs om og med kunst som gir dyp mening og skaper retning og utvikling i livene våre, enten vi blir store kunstnere eller ei.

 

Veiledningsgrupper innen maleri og personlig prosess.

Nydalen-Kunstskole-Levende-Verksted-20151202_135859Levende Verksteds veiledningsgruppene er et tilbud til de som søker noe dypere, mer prosessorientert og spirituelt i sin kunstneriske utvikling. Dette er prosesser med et tett lærer  elev forhold der den individuelle prosessen og personlig samtalen står sentralt i den kunstneriske utvikling.  Gjennom en helhetlig og integral tilnærming til kunsten lar vi kunsten og livet smelter sammen og vi benytter bådel faglig og vitenskaplige tilnærminger såvel som prosessorienterte, meditative og intuitive metoder. I den integrale kunstutviklingen fokuseres det på sammenhengen mellom fire hovedfelt for utvikling; Din indre prosess, det være seg din historie, fin følsomhet eller din intuisjon; Det fysiske håndverket; Det kulturelle fellesskapet; Din kunsts sammenheng med kunstinstitusjonene. Det er når alle disse fire feltene ballanseres og kommer i samklang at en reell utvikling skjer. I denne prosessen vil du bli bevissthet på hvem du er som skapende menneske, hva som er viktig for deg i tillegg til at du utvikle din sansning, ditt håndverk og dine motiver. I gruppene bruker jeg kunst som et levende felt ved at historiske perspektiver og dagens kunstscene trekkes inn i undervisningen. Dette er sammensatte og interessante reiser der kunsten er levende, du vokser, kunsten utvikler seg og det utvikles i tillegg sterke sosiale fellesskap gjennom samtalene, felles veiledning og forståelse for hverandre gjennom våre individuelle prosesser. Dette er grupper der kunsten gir dyp mening og skaper retning og utvikling i livene våre, enten vi blir store kunstnere eller ei.

Veiledningsgruppe for videregående/erfarne innen maleri og personlig prosess. 

Som deltager på denne gruppen forutsettes det at du har et faglig fundament for videre utvikling. Å utvikle seg kunstnerisk handler om mot til å sette seg selv i bevegelse, det handler om å løfte frem det dyrebare i oss og velge oss selv. Det er utvikling på mange plan, det er en indre prosess, det handler om å overskride det du tror du er og kan og skape håndverk og kvalitet av dine gamle og nye fortellinger. Veiledningsgruppen en reise der du fokuserer dine kunstneriske kvaliteter med forskjellige innfallsvinkler, du blir gradvis mer bevisst og reflektert rundt hvem du er både som kunstner og menneske.

Les mer her

Veiledningsgruppe for erfarne innen maleri og personlig prosess. 

Nydalen-Kunstskole-Levende-Verksted-20151202_123918Som deltager på denne gruppen forutsettes det at du har et faglig fundament for videre utvikling. Veiledningen vil utvikle ditt grunnlag og ditt kunstneriske uttrykk til et autonomt kunstnerisk språk som er dypt forankret i din personlig utviklingsprosess. Du lærer å se det håndverksmessige i dine bilder som et kunstnerisk språk, du lærer å refelktere over din kunstneriske utvikling og bygge opp en retning for ditt kunstneriske arbeid og du lærer gjennom meditasjon å se din kunst med ditt indre øye og derigjennom få tilgang til dyp erkjennelse og forståelse for din egen utvikling.
Les mer her

Finn din kunstriske stemme

Finn din kunstriske stemme fungerer som et utgangspunkt for en kunstnerisk utvikling, enten du er nybegynner, har malt litt eller mye, men aldri helt fått tak i hvem du er i forhold til dette, eller du har vokst fra det utgangspunktet du engang hadde.  Kurset har vært en del av skolens faste kurs i mer enn 10 år og danner et viktig fundament for elevene til å finne sin vei i kunsten.

Les mer her

Levende Verksteds Weekendkurs

På Levende Verksteds weekendkurs vil du alltid oppleve at temaene varieres, fra det rasjonelle til det intuitive, fra det sanselige til det fortellende, fra høyre til venstre hjernehalvdel eller fra hode til hjerte. Vi trenger denne helheten og det er når disse motsetningene spiller sammen at gleden ved det kunstneriske arbeidet og ditt unike språk og uttrykk får spille seg ut. Et weekendkurs er en tilnærming til et kunstnerisk håndverk, eller en metode for å lære en prosess. Du lærer å fokusere på en bestemt måte slik at du i ettertid kan bygge videre på den strategien du har lært.

Weekendkurs i tegning. Alt består av lys og linjer.

Nydalen-Kunstskole-Levende-Verksted-20151011_160829-1Når vi tegner bruker vi forskjellige deler av oss, vi bruker den fysiske evnen til å se, vi bruker tankene våre til å forme motiver og vi bruker intuitive impulser og bilder. Vi ser på et indre plan, vi ser på et ytre plan og vi lar disse verdene møtes i motiver som er både figurative og personlige.  Å tegne er som å spille et instrument, det handler om toner av lys som til sammen danner figurativ form. Sammen med linjene er det lyset som løfter motivet frem. Sort og hvitt er energi med som sammen skaper form. Det sorte tilrekker seg nesten alt lys, det hvit reflekterer nesten alt lys. Det er dette som gjør at vi ser form og rom, lys og mørke. Du introduseres til metoder som gjør tegningen tilgjengelig og mulig å utvikle til både et figurativt og et intuitivt språk. Denne gruppen blir ikke satt opp høsten 2016 da vi får ett trinn 3 på Hånden som ser. Dette kurset holdes i lokalene i Nydalen.

 

Les mer her

Weekendkurs i kunst og spiritualitet – En intuitiv billedprosess.

20151202_140002-1Vi er alle spirituelle, vi drømmer, vi lar tankene flyte, vi dagdrømmer.  Vi gjør noe vi elsker og vi kommer i flyt, tiden opphører og vi opplever noe som ikke er konkret, ikke eksistensielt, det er intuitivt og spirituelt.  Vi besitter alle slike spirituelle ressurser som kan utvikles og løfte oss som mennesker og kunstnere. På dette kurser lærer du å se med alle dine øyne, med ditt indre meditative øyet, med tanken og refleksjonens øye og med ditt sanselige øye som former de bildene sjelen har skapt. Dette kurset inviterer deg til å bli kjent med deg selv og ditt kunstneriske potensial gjennom tilstedeværelse og en intuitiv, meditativ, undrende og malerisk prosess. Høsten 2016 bygger jeg videre på denne undervisningsformen og setter opp en veiledningsgruppe for erfarne som weekendkurs.

 

 

 

Les mer her

 

 

 

Kommentarer er stengt.