Lærere

Som lærer ved Nydalen Kunstskole formidler man et materiale som er utviklet gjennom skolens 20-årige historie. Dette er et omfattende tekst- og bildemateriale som lærere setter seg inn i og bygger undervisningen over.

Lærerne settes inn i sammenhenger der de har sine sterkeste ressurser, og alle ”fargelegger” undervisningen med sine unike personligheter. På skolen er det både lærere som har sin kunstutdannelse fra skolen og det er lærere med utdannelse fra andre steder. På Billedkunstutdanningen vil du treffe lærere med forskjellige erfaringsbakgrunner. Dette er viktig for at du som elev skal få med deg den pedagogikken skolen har utviklet, og som de lærerne som har tatt Billedkunstutdanningen med tillegg av Personlig Kunstutvikling besitter.

Men det er også viktig å møte lærere med helt andre erfaringsbakgrunner og vi velger derfor med omhu kunstnere fra andre institusjoner, som akademiene, slik at elevene blir tilbudt et stort spekter av referanser og muligheter. På de første trinnene er det i hovedsak lærere med utdannelse fra skolen som underviser, da vi legger vekt på å bygge et likt faglig fundament for alle våre elever, disse lærerne er dypt forankret i skolen pedagogikk og verdier.  På de høyere trinnene, noen av kveldskursene og en del weekendkurs og sommeruker vil du kunne treffe friske pust av kunstnere med annen erfaringsbakgrunn. Alle lærerne er selv aktivt utøvende kunstnere.

Nedenfor kan du lese om den enkelte lærer:

Hanne Friis

Hanne har vært lærer ved skolen i mange år, og er nå tilbake.

Hanne Friis har sin bakgrunn fra Kunstakademiet i Trondheim innen maleri og skulptur(1992-96), i tillegg til forstudier ved Kunstskolen i Bergen og Stavanger. Friis er kjent for sine monumentale skulpturelle tekstilverk, men har gjennom hele sitt kunstnerskap arbeidet med maleri og tegning som både skisse og selvstendig uttrykk. Hanne Friis har en stor utstillingsaktivitet og er innkjøpt med verk til flere private og offentlige kunstsamlinger. I de siste årene har hun utført en rekke utsmykkingsoppdrag og mottar Statens kunstnerstipend.

Som lærer er Hanne opptatt av å lære bort grunnleggende kunnskap i tegning og maleri,  for eksempel det å lære å se uten innlærte forestillinger, å avstemme fargene i en palett og å skape dybde eller flate. Samtidig mener hun at det er viktig å bevare gleden ved å eksperimentere og at den kunstneriske prosessen gir en dypere forståelse for hva det vil si å være menneske.

http://www.hannefriis.com/

Kurs med denne lærer:

Birgit Røise

Birgit har sin kunstutdannelse fra Nydalen Kunstskole i tillegg til utdannelse i grafisk design.  Birgit er opptatt av å våge å leke, spesielt den første startfasen av et bilde. Gjennom lagene skapes flater og subtile variasjoner. Hun blander gjerne flere materialer og teknikker som akryl, blyant, kull, collage med papir og tråder. Og selv med en klar ide som utgangspunkt er det viktig for Birgit å holde bildet «åpent». Overraskende momenter får bli med underveis.  

At livet er en gave, og takknemlighet over det en har fått står sterkt i Birgits arbeider. Selv om livet ikke alltid viser seg fra solsiden er det vakkert allikevel.  Hun ønsker å sette fokus på verdien av det enkle og fine som kan oppstå i hverdagen. Små episoder som kanskje ikke er så spesielle i seg selv, men som er med å fylle livet med mening og  glede.

Du kan lese mer om Birgit på hennes hjemmeside: birgit.roise.no

 

Kurs med denne lærer:

Lise Ivarson

Lise har kunstfaglige bakgrunn fra Nydalen Kunstskole og Det Tverrfaglige Kunstinstitutt.

 Lise er som lærer og i sin kunst opptatt av det å bli sett som menneske, og av å ha respekt for hverandres ulikheter. Hun jobber med utgangspunkt i det intuitive, og kombinerer tradisjonsrike maleteknikker med et modernistisk uttrykk i spenningsrommet mellom tegning og maleri. 

 

Kurs med denne lærer:

Christina Straume

Ny lærer hos oss. Mer informasjon kommer snart

Kurs med denne lærer:

Marit Roland

Marit Roland er utdannet lærer i kunst og håndverk fra HiOA (2003 – 2006) og billedkunstner fra Kunstakademiet i Trondheim NTNU (2007 – 2012). Roland har etter endt utdannelse stilt ut ved flere viktige institusjoner i både inn og-utland som Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand Kunsthall, Prosjektrom Normanns og Høstutstillingen.Ved siden av sin praksis som utøvende billedkunstner har hun bred erfaring innen undervisning og formidling av kunst. Roland har blant annet jobbet innenfor tegneundervisning ved institusjoner som NTNU og Universitetet i Agder.

Med bakgrunn fra klassisk figurativ tegning startet Marit under sitt masterstudie å jobbe med et eksperimentelt, meditativt og abstrakt tegneutrykk i søken på å utfordre streken sin ytterligere. Gjennom denne prosessen kom hun til et punkt hvor hun ønsket å møte streken fysisk. Hun ønsket å bruke kroppen som tegneinstrument og papiret som medium og begynte derfor å tegne med, og ikke papiret. Dette har resultert i en serie arbeider kalt «Paper Drawings». De prosessuelle stedsbaserte installasjonene danner skulpturelle tegninger i rom og er en forskyvning av papirets rolle i et tegneunivers. Arbeidene er undringer, fordypninger og utfordringer av tegnebegrepet hvor de fysiske og materielle opplevelsene prioriteres fremfor et tydelig og konkret språk.

Selv om Marit nå arbeider med installasjonsbaserte arbeider er den tradisjonelle tegningen fortsatt er veldig viktig for henne. Som lærer er Marit opptatt av at gjennom å lære seg grunnleggende teknikker kan man videre bli tryggere til å eksperimentere og finne sin stemme. Hun er opptatt av å skape et god læringsmiljø hvor deltagerne både får den oppfølgningen de trenger, utfordres, undres og ikke minst erfarer skaperglede!

For mer info www.maritroland.no

Kurs med denne lærer:

Kristine Lund

Kristine har studert toårig billedkunstutdanning og to år med PKU ved Nydalen Kunstskole, og har undervist siden våren 2017. Som lærer er hun opptatt av å se elevene og være en god samtalepartner. Det er viktig for henne å være åpen og lydhør for hver enkelt, og gi alle mulighet til å utvikle seg utfra sitt ståsted og i sin egen retning.  Årene på Nydalen har gitt henne en solid forståelse for hvordan det er å være student hos oss. Og hun møter den enkelte med erfaringen og prosessene friskt i minnet.

Det er ikke de flotte landskapene eller panoramautsiktene som fasinerer Kristine mest, det er detaljene. Hun er opptatt av overflater, strukturer, farger, linjer og kontraster- naturens egne komposisjoner. Samtidig er det viktig for henne å uttrykke sanseinntrykkene og energien hun opplever i møte med natur. Kristine er også utdannet biolog, og hennes engasjementet  for miljøvern setter spor i bildene.

Kurs med denne lærer:

Cecilie Weiseth

Cecilie er en inspirerende og entusiastisk lærer som også er skolens Hus-engel. Hun møter sine elever og kolleger med glimt i øyet, humor og en formidabel evne til å spre energi og arbeidsvilje.  Som en kontrast er Cecilie i sin kunst opptatt av det som forties, av innholdet i stillheten. Hun har sin utdannelse fra Nydalen Kunstskole, Billedkunstutdannelsen og Fordypningsåret. 

Du møter Cecilie som lærer på første år av Billedkunstutdannelsen, på semesterkurset Maleri 1, og på weekendkurset Kreativt Maleri. 

 

Kurs med denne lærer:

Hilde Honne Øvrebø

Hilde er en sprudlende og nær lærer som er inderlig opptatt av å støtte elevene i å finne sitt eget språk og uttrykk. Hun er nysgjerrig og tilstede i øyeblikk, stemninger som fanges i en positur, i bevegelse som er frosset i tid, i alt som sies uten ord. Hennes egen kunst handler om relasjoner og følelsene knyttet til disse. De er øyeblikk, stemninger, flyktige, uhåndgripelige små biter av et liv. Hun er opptatt av hvordan man forholder seg til andre mennesker og til seg selv, og søker å formidle sårbarheten, skjørheten i følelsene mellom mennesker.

Hilde har sin 3-årige billedkunstutdannelse fra Nydalen Kunstskole. Hun studerer nå Billedterapi ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

 

Kurs med denne lærer:

Siv Rutgerson

Siv Rutgerson har en lang, allsidig, utdannelse og yrkeserfaring som billedkunstner, Illustratør, fotodokumentarist, pedagog og leder. Drivkraften i det meste av det hun har gjort og gjør, er betydningen av skapende virksomheter innen kunst, kultur og kreativitet, som viktige elementer i vårt samfunn og ethvert menneskes liv og utvikling. Gjennom en årrekke har hun benyttet foto for å dokumentere og visualisere dette arbeidet. Det har ført til en rekke billedserier som har vært benyttet i foredrags- og undervisnings-sammenheng.

Siv er blant annet utdannet ved Nydalen Kunstskole og er Kunstterapeut fra  Institutt for Kunstterapi, Danmark.

Hennes fordypning og hovedoppgave hadde tittel: ”Verdien av å skape et eget rom for inntrykk og uttrykk” Erfaringer med å skape et atelier og en kunstpedagogstilling i barnehage.  Som følge av dette arbeider hun også som kunstpedagog i et atelier i en kommunal barnehage i Oslo en dag i uken.

 

Hun beskriver sin billedskaping på følgende måte : ”Jeg skaper bilder i en ekspressiv, intuitiv og figurativ stil. – Benytter ulike materialer for uttrykk: Maleri og tegning på lerret og papir, plate, grafikk, foto og collage. Jeg er opptatt av å utforske hvordan livets hendelser, inntrykk setter sitt preg på ulike menneskers liv, valg og uttrykk. Leter etter avtrykk, spor, antydninger av noe bakenfor det vi vanligvis ser og er opptatt av, men som ubevisst påvirker våre valg, slik våre familiehistorier og det samfunn og kultur vi vokser opp i, preger oss.  Jeg er opptatt av å utforske ulike teknikker og hva som best kan få frem det mitt prosjekt består av.  Hva som kunstnerisk kan foredles, berøre og skape refleksjoner. Mitt arbeid er preget av dette fokus, men i en skapende prosess kan alt skje og svarene og uttrykkene er ikke gitt på forhånd.”

 

Kurs med denne lærer:

Heidi Marie Wien

Som billedkunstner jobber Heidi Marie Wien med maleri, skulptur og installasjonsarbeider. Hun har bakgrunn fra Kunstakademiet i Oslo. Grunnfag i  kunsthistorie fra Høgskolen i Lillehammer og har tidligere vært elev ved  Einar Granum kunstfagskole.

Maleriet står sentralt i Wiens kunst. Et gjennomgående tema er arkitektur og arkitektoniske problemstillinger. Motivene er ofte hentet fra dekonstruerte bygge og midlertidige arkitektoniske løsninger. Som lærer vil Wien fokuserer på  perspektiv og rom-forståelse i undervisningen. Wien har bred teknisk erfaring innen maleri, installasjon og tegning som elevene vil dra nytte av. Eksperimentering med ulike strukturer og overflater, det kontrollerte kontra det tilfeldige,  mener Wien er en viktig del i oppbygningen av maleriet.

De siste ti årene har hun i tillegg til egne prosjekter samarbeidet med billedkunstner Kine Lillestrøm. Duoen utfører kunstprosjekter som er i direkte dialog med stedet arkitektur, og med maleriet som verktøy for den kunstneriske utførelsen. Sammen har de blant annet hatt arbeidsopphold og utstilling i Oslo Rådhus, separatutstilling Østfold Kunstnersenter,  Galleri F15 i Moss og  Galleri BOA i Oslo.  I 2009 var de kuratorer for og gjennomført utstillingen ”Dark Matters” på Peder Balke-senteret på Toten. Her samlet de 20 norske unge samtidskunstner og satte dem i dialog med maleren Peder Balke.

Sommeren 2015 utførte de i fellesskap veggmalerier inne på nye Veitvet barne- og ungdomsskole i Oslo. Heidi Mari Wien har tidligere utført  utsmykninger ved Sentralsykehuset i Telemark og  Sykehuset-midt Norge. Wien hadde separatutstilling ved LNM 2011 og har mottatt en rekke stipender for sine prosjekter.

Kurs med denne lærer:

Marit Solum Smaaskjær

Marit er en ryddig og inspirerende lærer som har undervist i tegning siden 2015.

Hun henter sin inspirasjon og motiver fra skogen, skisser, maler ute og tar bilder på sine daglige turer. Trives spesielt godt i gammel skog der hun føler at landskapet forteller sin egen historie.

Hun er opptatt av å formidle følsomheten og spenningen som oppstår i linjer, kontraster og farger. Med en intuitiv tilnærming til motivet, ønsker hun å invitere betrakteren inn i et energifelt og inn i en stemning der naturens krefter kan overføres til mennesket.

Lag på lag, gjerne i store formatter både på papir og lerrett.

Marit har sin kunstutdanning fra Nydalen Kunstskole, hvor hun har tatt Billedkunstutdanningen og Personlig Kunstutvikling.

Før dette jobbet hun i reklamebransjen, med mer enn 20 år både som kreativ og innen ledelse.

I dag jobber hun som billedkunstner og underviser i tegning ved Nydalen Kunstskole.

Marit er medlem av NKFU-Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere. Har også blitt med i styret fra 2017 og sitter som nettansvarlig i foreningen.

Les mer på hennes nettside: http://maritsolum.no/

 

Kurs med denne lærer:

Eva Kurseth Imer

Nydalen Kunstskole Eva Kurseth Imer

Eva Kurseth Imer startet skolen i 1991. Eva er skolens rektor og hun har utviklet skolens pedagogikk. Eva har bakgrunn som billedkunstner, er medlem av Norske Billedkunstnere NBK og Landsforeningen Norske Malere LNM, og har lang undervisningserfaring fra offentlig kunstutdanning.Eva arbeider i dag selv med abstrakt billedkunst der farge og energi står sentralt. Tidligere har hun jobbet med både med figurativt maleri og tegning.

Som pedagog er hun opptatt av at den enkelte elev blir sett og at det faglige fundamentet utvikles sammen med elevenes personlige språk, fortelling og uttrykk. Hun holder foredrag, kåserier og forelesninger ved skolen med jevne mellomrom.

Se også hennes egne nettsider www.evakurseth.no.

Kurs med denne lærer:

Heidi Øiseth

Heidi er en av våre mest erfarne lærere og har undervist ved skolen siden 1999.  Før dette var hun elev ved skolens mange kurs i 8 år. I tillegg har hun tatt undervisning fra flere kjente kunstnere. Som kunstfaglig pedagog er hun utsøkt i sin evne til å se den enkelte elev og til å levere faglig kompetanse og forståelse til det språket og den fortellingen du som elev har behov for å utvikle. Hennes elever utvikler et sanselig, følsomt og tilstedeværende språk med stor grad av individualitet.

Heidis erfaringsbredde er stor og hun vil kunne følge deg i en hvilken som helst kunstnerisk retning. Hennes elever har kommet ut som alt fra klassiske malere til tegnere eller helt abstrakte ”colorfield painters”. Hun har også erfaring i maleriet forhold til det tredimensjonale rom. Heidi treffer du andre året på Billedkunstutdanningen og på Personlig Kunstutvikling.  Hun har også en veiledningsgruppe for de som er ferdige med skolens kunstutdanning. Du kan også treffe Heidi på sommerkurset Big Painting og fra tid til annen på forskjellige weekendkurs.

Heidi er medlem av NBK;LNM; BOA; tegnerforbundet.Hun har deltatt påmange jurierte utstillinger som, Høstutstillingen, Tegnebiennalen og mange ganger på Østlandsutstillingen, mange separat og kollektivutstillinger.

Personlig jobber Heidi med å se sammenligninger mellom kvinners nitidige  arbeid innen kunsthåndverkstradisjonen og meditative/ prformative arbeider som vokser frem gjennom en intuitiv prossess. Hun jobber frem tepper/ bilder gjennom tegning. Et nitidig og tidkrevende arbeid. Under teppene ligger eksistensielle historier, strek på strek, lag på lag av  tradisjoner og levd liv. 

Se også hennes egne nettsider www.oiseth.net.

Kurs med denne lærer:

Anette Hatlen

Nydalen Kunstskole lærer Annette Nøsteberget

Anette er skolens faglige leder, og en djerv lærer med stor interesse og engasjement i den enkelte elev og prosessen det er for den enkelte å utvikle sitt kunstneriske språk. Hun tilrettelegger pedagogikken og undervisningsplanen for Billedkunstutdanningen og for hvert enkelt kurs, og sørger for at kvalifiserte lærere settes inn i sammenhenger der deres ressurser blir brukt til det beste for elevene. I tillegg har hun i flere år arrangert Nydalen Kunstskoles store elevutstillinger, noe som gir henne en helt unik forståelse for bildets funksjon i utstillingsammenhenger.

Anette har fokus på tilstedeværelse, sanselighet, oppriktighet og mot hos den enkelt elev og følger sine elevers prosesser tett. Anette treffer du på Billedkunstutdanningen og på Fordypningsåret. Anette underviser også fra tid til annen også på andre kurs.

Anette Hatlen har sin utdannelse fra Nydalen kunstskole og Mosebekk Tegneskole, og har tidligere arbeidet som lærer i visuelle kunstfag ved Sørum kulturfabrikk. Anette har utført flere utsmykningsoppdrag og er innkjøpt av Norsk kulturråd for sine barnebokillustrasjoner.

Som kunstner og menneske er Anette spesielt opptatt av endringsprosesser. Hun arbeider med tegning, maleri, skulptur og mennesker med samme undring og aksept.

Kurs med denne lærer:

Henriette Emilie Finne

Henriette underviser hovedsakelig som hovedlærer på Billedkunstutdanningen og har vært lærer ved Nydalen Kunstskole siden 2007. Med hennes bakgrunn fra SHKS malerlinja er faglig soliditet det helt grunnleggende.  Farge og form skal integreres og ballanseres mot flate og stofflighet. Sammen med skolens fokus på individualitet og personlige oppgaver skaper dette et rikt og interessant læringsfelt.

Henriette er en tydelig karakter og god leder for sine klasser og følger opp den enkelte elev med den største selvfølgelighet. Ved skolen treffer du henne på Billedkunstutdanningen om kvelden.  Henriette har også noen weekendkurs.

Som kunstner arbeider hun med ulike teknikker innenfor maleri og tegning. I maleriet fabulerer hun frem motivene og bruker både figurative og abstrakte kvaliteter. Bildene er sanselige, stofflige og lekne. Hun er utdannet ved SHKS Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo, med master fra Institutt for farge – malerlinjen, samt 1 år pedagogikk for kunstnere, Høgskolen i Oslo. Hun er medlem av Norske Billedkunstnere NBK og Landsforeningen Norske Malere LNM. Henriette Emilie Finne har deltatt ved en rekke gruppe- og separatutstillinger.

Se hennes egne nettsider www.henriettefinne.com

Kurs med denne lærer:

Janicke Schønning

Janicke er en av våre mest kompetente lærere og hun er både billedkunstner og lærer. Utdannet først ved Høgskolen i Oslo, 3-årig faglærerutdanning i estetiske fag, og siden ved Central St Martins College of Art i London hvor hun tok en Bachelor of Fine Art og hun har undervist ved Nydalen Kunstskole siden 2007. I denne perioden også tatt en Master ved Kunsthøyskolen i Oslo.

Som lærer er Janicke opptatt av at elevene skal gjøre erfaringer, det er sansning og persepsjon, det er lek og forståelse. Hun er en sann pedagog og ble ”headhuntet” til Nydalen kunstskole grunnet en stor artikkel i Aftenposten om hennes pedagogiske kunstarbeid på Tegning, form og farge. Hennes styrke er observasjonen, menneske og portrettet, hun formidler form og rom og strekens eget språk.  Hennes elever utvikler selvstendige kunstuttrykk og en sterk integritet innen tegning og maling.

Janicke har siden 2010 arbeidet med det langsiktige landskapkunstprosjektetMORS LAND basert i Nordmarka i Oslo, der hun utforsker fremmedhet og tilknytning til naturen gjennom blekktegning, væravtrykk og tekst. Hun arbeider utendørs i skogen i alle årstider. Materialene er blekk, gouache og papir og motivene varierer i ulike grader av abstraksjon. Frost, regn og naturens nedbrytingsprosess innvirker i billeddannelsen. Janicke har hatt stor suksess med sitt prosjekt. Janicke har tidligere jobbet med tegning og installasjon og med figurative store malerier av kvinner.

Se også hennes egne nettsider www.janickeschonning.net

Kurs med denne lærer:

Cathrine Gehrken

Nydalen Kunstskole lærer Cathrine Gehrken

Cathrine er en usedvanlig begeistret og inspirerende lærer og i tillegg en sterk gruppeleder.  Hun lyser av glede og entusiasme over andres arbeid og fyller således elevene med liv og lyst til å utforske og gir dem mot til å utfordre seg selv og kunsten. Hennes glede og entusiasme over kunsten og faget gir henne en genuine muligheter for å nå elevene og gi selvfølelse til den enkelte.

Cathrine begynner som lærer ved Billedkunstutdanningen høsten 2013 og du treffer henne i tillegg på Malekursene og på weekendkurset og sommerkurset Kreativt Maleri.

Cathrine har sin kunstutdanning fra Nydalen Kunstskole, Billedkunstutdanningen og Personlig Kunstutvikling. Tidligere har hun studert grafisk design i Sveits og vært elev ved Statens Kunst og Håndverkskole. Hun har arbeidet mange år med TV produksjon, men de senere årene har hun viet stadig mer tid til kunstnerisk arbeid. Hun begynte sin lærergjerning ved Nydalen Kunstskole høsten 2012.

Cathrine arbeider med maleri og tegning og hennes malerier er sterke dokumenter over malerisk vilje og kraft. I tegning er hun fabulerende, leken og humoristisk. Maleriene er akryl på lerret eller plater.

Se også hennes egne nettsider http://www.cathrinegehrken.com.

Kurs med denne lærer:

Marit Halvorsen

Marit er en utsøkt lærer som setter lærergjerningen høyt. Det påpekes fra hennes elever at hun er usedvanlig godt forberedt, og formidler kunsten og viktigheten av dette på en genuin måte.  I Marit treffer du en god gruppeleder og lærer som gir elevene både trygghet, leken utforskning og faglige utfordringer. Hun er en sann kunstnersjel og tar elevene med inn i en alvorlig, utforskende, leken og intuitiv søken etter den sanne uttrykk og den faglige tyngden.  Figurativ forståelse, fabulering og sanselighet er Marit sine sterkeste sider. Det figurative bildet blander hun selv med et abstrakt og malerisk rom. Marit treffer du som lærer på Billedkunstutdanningen på kvelden andre år. I tillegg underviser hun på semesterkurs.

Marit har sin utdannelse som billedkunstner fra Nydalen Kunstskole samt Personlig Kunstutvikling. Marit har undervist ved Nydalen Kunstskole side 2010. I tillegg har hun utdannelse som musikkpedagog fra Barratt Dues Musikkinstitutt. Hun har lang erfaring som musikklærer fra Oslo Kommunale Musikkskole og i Private Barnehager.

Marit arbeider figurativt og fortellingen står sentralt i hennes billeduttrykk. Hun liker seg best der tegne- og malemediene møtes – med bruk av kull, pastell og akrylmaling. Hun er opptatt av mennesker eller fraværet av dem.

Kurs med denne lærer:

Vigdis Søvik

Vigdis er en lærer som balanserer det intuitive og det figurative på en fin måte. Det er av avgjørende betydning at elevenes preferanser blir respektert og forstått og at de individuelle uttrykk blir rommet og utviklet. Dette skaper Vigdis med sin forståelse for begge disse aspektene. Hun tar sitt læreransvar på det største alvor og tilrettelegger undervisningen på en utsøkt måte. Vigdis går usedvanlig dypt i sitt engasjement for å tilegne seg og formidle kunnskap. I tillegg til at hun underviser på semesterkurs, treffer du også Vigdis som lærer på Billedkunstutdannelsen.

Hun har i sin billedkunstutdannelse fra Nydalen Kunstskole der hun har tatt den 2-årige fagskolen og påbyggingsåret Personlig kunstutvikling. Foruten selvstudier og en rekke kurs, i og utenfor skolens regi, har hun undervist ved skolen siden 2011. Hun har også deltatt i flere gruppeutstillinger. Intuitive skisser og tegninger etter «hukommelsen» er innfallsvinkelen til hennes bilder. Hun uttrykker minner fra sin personlige fortelling, i bilder der lyset, menneskefiguren og naturen spiller sammen. Hun maler med akryl i ulike teknikker.

 Her er hennes nettside: http://vigdis-b-sovik.no/index.html

Kurs med denne lærer:

Beatrice Guttormsen

 

Beatrice er en person med en kunstneriske utstråling og et engasjement som sammen med hennes sterke fortellerstemme og en genuin integritet gir henne et unikt potensial som kunstpedagog og lærer.  Hun er uredd, utforskende og eksperimentell i sin tilnærming til kunsten. Tema som går igjen i hennes arbeider er spor og mangel på spor, av mennesker, av henne selv, spor som viskes ut, spor av fortid, spor av konstruksjoner.

Hennes drivkraft kommer innenifra: å kunne få fram det som nesten ikke synes, et dypt ønske om å bli berørt – og å kunne berøre. Hun jobber hovedsakelig på papir som hun bearbeider med blekk og foto, men hun har tidligere også fordypet seg i maleri.

Beatrice er utdannet ved Nydalen Kunstskole der hun har tatt Billedkunstutdanningen og Personlig Kunstutvikling og Veiledningsgruppe i tillegg til en rekke andre kurs. Og utdanner seg nå videre innen grafikk. Hun har tidligere lang undervisningserfaring innen språkundervisning.

Se også hennes egen nettside

beatriceguttormsen.com

Kurs med denne lærer:

Agnethe Steineger

Nydalen Kunstskole lærer Agnethe Steineger

Agnethe har en dyp interesse for spiritualitet og menneskelig vekst og utvikling, noe hun søker å innlemme i det kunstneriske arbeidet. Hun underviser på kurset Kunst og Spiritualitet. Her deler hun av sin rike kunnskap og erfaring fra kunsten, men også fra et mangeårig selvutviklingsarbeid, knyttet til Jes Bertelsen og Aruna.

Agnethe har sin kunstutdanning fra Nydalen Kunstskole der hun har tatt Billekunstutdanningen, Personlig Kunstutvikling og deltatt på Veiledningsgrupper. Hun og har også gjennom en årrekke tatt kurs ved andre kunstskoler i Oslo og i Frankrike. Hun er utdannet religionshistoriker fra Universitetet i Oslo og har fordypet seg i faget gjennom lærebokskriving og over ti års undervisning ved høgskole og i videregående skoler.

Kurs med denne lærer: