Marit Roland

Marit Roland er utdannet lærer i kunst og håndverk fra HiOA (2003 – 2006) og billedkunstner fra Kunstakademiet i Trondheim NTNU (2007 – 2012). Roland har etter endt utdannelse stilt ut ved flere viktige institusjoner i både inn og-utland som Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand Kunsthall, Prosjektrom Normanns og Høstutstillingen.Ved siden av sin praksis som utøvende billedkunstner har hun bred erfaring innen undervisning og formidling av kunst. Roland har blant annet jobbet innenfor tegneundervisning ved institusjoner som NTNU og Universitetet i Agder.

Med bakgrunn fra klassisk figurativ tegning startet Marit under sitt masterstudie å jobbe med et eksperimentelt, meditativt og abstrakt tegneutrykk i søken på å utfordre streken sin ytterligere. Gjennom denne prosessen kom hun til et punkt hvor hun ønsket å møte streken fysisk. Hun ønsket å bruke kroppen som tegneinstrument og papiret som medium og begynte derfor å tegne med, og ikke papiret. Dette har resultert i en serie arbeider kalt «Paper Drawings». De prosessuelle stedsbaserte installasjonene danner skulpturelle tegninger i rom og er en forskyvning av papirets rolle i et tegneunivers. Arbeidene er undringer, fordypninger og utfordringer av tegnebegrepet hvor de fysiske og materielle opplevelsene prioriteres fremfor et tydelig og konkret språk.

Selv om Marit nå arbeider med installasjonsbaserte arbeider er den tradisjonelle tegningen fortsatt er veldig viktig for henne. Som lærer er Marit opptatt av at gjennom å lære seg grunnleggende teknikker kan man videre bli tryggere til å eksperimentere og finne sin stemme. Hun er opptatt av å skape et god læringsmiljø hvor deltagerne både får den oppfølgningen de trenger, utfordres, undres og ikke minst erfarer skaperglede!

For mer info www.maritroland.no

Kurs med denne lærer: