Kristine Lund

Kristine har studert toårig billedkunstutdanning og to år med PKU ved Nydalen Kunstskole, og har undervist siden våren 2017. Som lærer er hun opptatt av å se elevene og være en god samtalepartner. Det er viktig for henne å være åpen og lydhør for hver enkelt, og gi alle mulighet til å utvikle seg utfra sitt ståsted og i sin egen retning.  Årene på Nydalen har gitt henne en solid forståelse for hvordan det er å være student hos oss. Og hun møter den enkelte med erfaringen og prosessene friskt i minnet.

Det er ikke de flotte landskapene eller panoramautsiktene som fasinerer Kristine mest, det er detaljene. Hun er opptatt av overflater, strukturer, farger, linjer og kontraster- naturens egne komposisjoner. Samtidig er det viktig for henne å uttrykke sanseinntrykkene og energien hun opplever i møte med natur. Kristine er også utdannet biolog, og hennes engasjementet  for miljøvern setter spor i bildene.

Kurs med denne lærer:

Intuitivt maleri: Intuitivt maleri, 5 ganger mandag kveld, start 30. april 2018

Mandager 18:00-21:00

Dette kurset handler om at du fortaper deg, gir slipp på forventninger og lytter til det som oppstår i samspillet mellom deg og bildet. Vi responderer uten å reflektere over hvorvidt det som oppstår i bildet er flinkt eller ikke, banalt eller "kult". Du kommer i flyt, som gir en god opplevelsen av å gi slipp opp på kontrollen. Forståelsen for maleriet oppstår gjennom tilstedeværelsen i arbeidet, kontakten med farger, flater og linjer.

2-3 årig Billedkunstutdanning, 2 dager eller 2 kvelder i uken, eller 10 weekender i året: 2-3 årig Billedkunstutdanning 10 weekender pr år, weekender i oddetallsuker, start uke 35

Fredag kl. 18:00-21:00, lørdag og søndag kl. 10:00-17:00. Høstsemesteret uke 35, 39, 43 og 47

En solid utdannelse innenfor maleri og tegning med fokus også på din personlige utvikling som menneske og kunstner. Dagskolen går to dager per uke med ateliertid etterpå, og kan derfor kombineres med jobb eller andre studier. Du kan også ta denne utdannelsen på kveldstid 2 kvelder i uken, eller som 10 weekender hvert skoleår. Etter å ha fullført de 2 første årene får du vitnemål for fullført billedkunstutdanning og kan da velge om du vil stoppe der eller gå videre til 3 år som er fordypning med fokus på det figurative eller fortsette på Personlig Kunstutvikling, en dag eller en kveld i uken.