Eva Kurseth Imer

Nydalen Kunstskole Eva Kurseth Imer

Eva Kurseth Imer startet skolen i 1991. Eva er skolens rektor og hun har utviklet skolens pedagogikk. Eva har bakgrunn som billedkunstner, er medlem av Norske Billedkunstnere NBK og Landsforeningen Norske Malere LNM, og har lang undervisningserfaring fra offentlig kunstutdanning.Eva arbeider i dag selv med abstrakt billedkunst der farge og energi står sentralt. Tidligere har hun jobbet med både med figurativt maleri og tegning.

Som pedagog er hun opptatt av at den enkelte elev blir sett og at det faglige fundamentet utvikles sammen med elevenes personlige språk, fortelling og uttrykk. Hun holder foredrag, kåserier og forelesninger ved skolen med jevne mellomrom.

Se også hennes egne nettsider www.evakurseth.no.

Kurs med denne lærer: