Beatrice Guttormsen

 

Beatrice er en person med en kunstneriske utstråling og et engasjement som sammen med hennes sterke fortellerstemme og en genuin integritet gir henne et unikt potensial som kunstpedagog og lærer.  Hun er uredd, utforskende og eksperimentell i sin tilnærming til kunsten. Tema som går igjen i hennes arbeider er spor og mangel på spor, av mennesker, av henne selv, spor som viskes ut, spor av fortid, spor av konstruksjoner.

Hennes drivkraft kommer innenifra: å kunne få fram det som nesten ikke synes, et dypt ønske om å bli berørt – og å kunne berøre. Hun jobber hovedsakelig på papir som hun bearbeider med blekk og foto, men hun har tidligere også fordypet seg i maleri.

Beatrice er utdannet ved Nydalen Kunstskole der hun har tatt Billedkunstutdanningen og Personlig Kunstutvikling og Veiledningsgruppe i tillegg til en rekke andre kurs. Og utdanner seg nå videre innen grafikk. Hun har tidligere lang undervisningserfaring innen språkundervisning.

Se også hennes egen nettside

beatriceguttormsen.com

Kurs med denne lærer:

Kreativt maleri: Kreativt maleri sommerkurs (grunnkurs og videreføring), 23-27. juli 2018

Mandag - fredag 10:30-17:00

Kreativt maleri er et introduksjonskurs til maleri og kreativ utvikling for deg som ønsker en tilnærming der utfoldelse, lek og eksperimentering danner grunnlaget for læring. På Grunnkurset lærer du om maleriets grunnleggende temaer og på Videreføringskurset lærer du å bruke dette i en malerisk prosess og å utvikle egne motiver.