Veiledningsgruppe en gang hver måned

Veiledningsgruppe en gang hver måned
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Dette er et tilbud til dem som har tatt Billedkunstutdannelsen og Personlig Kunstutvikling, eller som har tilsvarende utdanning. Hvis du har utdanning fra andre kunstskoler eller kvalifiserende praksis, må du redegjøre for dette på påmeldingsskjemaet og sende oss foto av noen av dine arbeider.

Målsetting og innhold

Deltagerne i Veiledningsgruppen får hjelp til å videreutvikle sitt kunstneriske potensial og til å se med profesjonelle øyne på det arbeidet som den enkelte gjør i sitt eget atelier.
I veiledningsgruppen er fokuset store gjennomganger med samtaler om det kunstneriske og rundt den enkeltes kunstprosjekt. Lærer blir i denne sammenhengen en coach og støttespiller til å løfte det kunstneriske mot et enda mer profesjonelt nivå.
Samspillet med de andre deltagerne i gruppen er vesentlig, og lærer vil derfor legge opp gjennomgangene på en slik måte at alle deltar engasjert i de andres prosjekter og gjennom dette lærer mer om kunst. Dette er også ment som et miljøutviklingsprosjekt der deltagerne seg i mellom utvikler en forståelse for de andres kunstprosjekt og mulighet til å skape utstillingsgrupper ut fra dette.
Opptakskravet er at du har tatt Billedkunstutdannelsen og Personlig Kunstutvikling, eller at du har har tilsvarende utdanning fra annen skole.
Maksimalt 10 deltakere i gruppen.

Veiledningstider

Veiledningen er en gang hver måned, tilsammen 10 dager over ett år.

Kommende kurs og påmelding

Nedenfor ser du hvilke kurs som kommer, og nedenfor kursene finner du påmeldingsskjema

Påmelding Veiledningsgruppe

  • Betaler, hvis dette er forskjellig fra kursdeltaker
  • Behandling av påmelding Når vi har mottatt din påmelding og ser at den oppfyller opptakskravene sender vi deg bekreftelse og betalingsdokumenter.

Kommentarer er stengt.