Veiledningsgruppe for erfarne innen maleri og personlig prosess.

Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Som deltager på denne gruppen forutsettes det at du har et faglig fundament for videre utvikling. Veiledningen vil utvikle ditt grunnlag og ditt kunstneriske uttrykk til et autonomt kunstnerisk språk som er dypt forankret i din personlige utviklingsprosess. Du lærer å se det håndverksmessige i dine bilder som et kunstnerisk språk. Du lærer å reflektere over din kunstneriske utvikling og bygge opp en retning for ditt kunstneriske arbeid. Gjennom meditasjon lærer du å se din kunst med ditt indre øye og derigjennom få tilgang til dyp erkjennelse og forståelse for din egen utvikling. Dette kurset er deler av Levende Verksted. Kurset holdes av Eva Kurseth Imer i Ullern Gårdsvei 1A.

Levende-Verksted-Undervisning-04Det å utvikle ditt kunstneriske arbeid til et profesjonelt kunstnerisk språk er en prosess som handler om utvikling av en rekke områder utover det rent faglige og malertekniske. Bevisstgjøring av hvem du er på et indre plan såvel som et ytre er viktig for at det skal skje en helhetlig utvikling. Men først og fremst handler det om mot til å sette deg selv i bevegelse. Det handler om å løfte frem det dyrebare i deg og velge seg selv. Det er en utvikling på mange plan. Det er en indre prosess, hvor det handler om å overskride det du tror du er og kan. Det handler også om å skape godt håndverk.  Det handler om formidlingen av dine gamle og nye fortellinger. Det handler om personlig utvikling på en jordnær og konkret måte. Vi bruker samtaler, meditasjon og refleksjon.  Du blir presentert for kunst og utviklingsperspektiver som gir ditt kunstneriske prosjekt rammer og mening. Denne gruppen gir deg et trygt rom til og utforske og utvikle ditt potensial. Det vil bli lagt stor vekt på utvikling av sosiale kunstrelasjoner i gruppen.

Kveldskurs eller formiddagskurs

Dette kurset går som formiddagskurs. Det går over 14 ganger.

Kommende kurs og påmelding

Nedenfor ser du hvilke kurs som kommer, og deretter påmeldingsskjema.

Kurset passer for

På denne gruppen kreves en kunstnerisk ballast, kunstutdanning eller at du har jobbet med kunst over tid. Nå trenger du et kunstnerisk fellesskap og kyndig veiledning som skaper nye perspektiver, ny energi, ny retning og et meningsfylt fundament å utvikle dit kunstnerskap videre. Du er villig til å jobbe med egen prosess for å nå nye og spennende resultater. Gruppen kan med fordel følges over flere semester.

Kurslokalet:

Dette kurset holdes av Eva Kurseth Imer i Ullern Gårdsvei 1A.

 

Påmelding kurs

  • Betaler, hvis dette er forskjellig fra kursdeltaker
  • Betaling
    Ved påmelding eller tidligst 2 måneder før kursstart betales et administrasjonsgebyr på kr. 400. Den resterende del av kursprisen betales senest 2 uker før kursstart. Hvis påmeldingen skjer senere enn 2 uker før kursstart betales hele beløpet senest 7 dager etter påmelding skjer. Ved avmelding innen 2 uker før kursstart refunderes betalt beløp med fradrag av administrasjonsgebyr. Ved avmelding senere enn 2 uker før kursstart refunderes intet med mindre plassen fylles opp av en på venteliste. Vi tar forbehold om at kurset kan bli avlyst hvis det ikke er minst 7 påmeldte. Hvis betaling ikke skjer innen forfallsdato kan det medøfre at plassen går til en annen.
    Betaling med gavekort
    Hvis du har fått et gavekort er beløpet registrert som tilgodebeløp for deg og vil automatisk bli trukket fra på betalingen for kurset.

Kommentarer er stengt.