Personlig Kunstutvikling 1 dag i uken. Dagtid eller kveldstid.

Personlig Kunstutvikling 1 dag i uken. Dagtid eller kveldstid.
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Dette er et fordypningsår for de som har tatt den 2-årige billedkunstutdanningen. Hvis du har annen tilsvarende kunstutdanning fra kunstskoler kan du sende en epost til faglig leder, Anette Hatlen, fagligleder@nydalenkunstskole.no hvor du redegjør for utdanningen og praksis og vedlegger 3 foto av dine senere arbeider.

Faglig innhold

Som deltaker går du går gjennom en prosess der ditt kunstneriske prosjekt skal løftes til et høyere og mer profesjonelt nivå. I den innledende prosessen får du kontakt med din intensjon og starter en reise der læreren med solid faglig tyngde følger deg gjennom en faglig og håndverksmessig utvikling. Du får tydelig og direkte veiledning på hva som er dine faglige kvaliteter og hva som er potensialet i ditt kunstneriske arbeid.
Gjennom året fokuseres det på temaer som Big Painting, Serielt Arbeid eller Portefølje. I tillegg presenterer alle elevene sine utvalgte kunstnere på skolens audiovisuelle utstyr og holder en liten forelesning om disse. Gjennomganger av dine og andres arbeider vil gi deg innsikt i kunsten langt ut over ditt personlige ståsted. Slik blir deltakerne godt kjent med hverandre og dette danner grunnlag for gode miljøer.

Vårsemesteret avsluttes kunstprosjektet med en utstilling elevene skaper selv.

 

Studietidernydalen-kunstskole-elevarbeid-20120602-11-34-25-450px

1 dag eller kveld pr uke. 14 uker i høstsemesteret og 16 uker i vårsemesteret.

En dag i uken. Undervisning kl. 09:30 – 13:30, ateliertid uten lærer kl. 13:30 – 16:00.

En kveld i uken. Undervisning kl.18:00-21:30, ateliertid uten lærer noen helger i løpet av semesteret.

 

Påmelding og pris

Påmelding til Personlig Kunstutvikling forutsetter at du undertegner en studiekontrakt for begge semestre. Du kan avbryte studiet etter første semester, men må da melde fra om dette i god tid.
Når vi har mottatt din påmelding og ser at den oppfyller opptakskravene vil vi reservere en plass til deg sende deg studiekontrakt med studieplan til undertegning. Når du returnerer undertegnet studiekontrakt vil du få bekreftelse, betalingsinformasjon og angreskjema sendt med post.

Studiekontrakt for Personlig Kunstutvikling  Studiekontrakt for Personlig Kunstutvikling, kveld

 

Personlig Kunstutvikling 1 dag i uken med start høsten 2018 koster kr. 9.750 pr. semester som betales i fire månedlige terminer. I tillegg kommer et administrasjonsgebyr på kr. 750 som betales ved påmelding (dekker begge semestrene).

 

Kommende kurs og påmelding

Nedenfor ser du hvilke kurs som kommer, og nedenfor kursene finner du påmeldingsskjema.

 

Personlig kunstutvikling

Tid: En dag per uke

Pris: 9750.- per semester

Personlig kunstutvikling

Tid: En kveld per uke

Pris: 9750,- per semester

Påmelding Personlig Kunstutvikling

  • Betaler, hvis dette er forskjellig fra kursdeltaker
  • Behandling av påmelding
    Når vi har mottatt din påmelding og ser at den oppfyller opptaksvilkårene vil vi reservere en plass til deg og sende deg studiekontrakt til undertegning. Når du returnerer undertegnet studiekontrakt vil du få bekreftelse, betalingsplan, giroer og angreskjema sendt med post..

Kommentarer er stengt.