Veiledningsgruppe – 1 gang i uken

Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Dette er et tilbud til dere som tar eller har tatt Personlig Kunstutvikling.

Målsetting og innhold

Deltagerne får hjelp til å videreutvikle sitt kunstneriske potensial og til å se med profesjonelle øyne på det arbeidet som den enkelte gjør på kurset Personlig kunstutvikling eller i sitt eget atelier. I veiledningsgruppen er fokuset individuell veiledning og gjennomganger med samtaler om det kunstneriske og rundt den enkeltes kunstprosjekt. Lærer blir i denne sammenhengen en coach og støttespiller til å løfte det kunstneriske mot et enda mer profesjonelt nivå. Samspillet med de andre deltagerne i gruppen er vesentlig, og lærer vil derfor legge opp gjennomgangene på en slik måte at alle deltar engasjert i de andres prosjekter og gjennom dette lærer mer om kunst. Dette er også ment som et miljøutviklingsprosjekt der deltagerne seg i mellom utvikler en forståelse for de andres kunstprosjekt og mulighet til å skape utstillingsgrupper ut fra dette. Opptakskravet er at du har tar eller har tatt Personlig Kunstutvikling ,eller at du har har tilsvarende utdanning fra annen skole. Maksimalt 14 deltakere i gruppen.

 

Studietider

Hvert semester er på 12 uker, 1 dag pr uke:

 • Fredager:
  • undervisning kl. 1300-1600

 Påmelding og pris

Dette kurset passer for de elevene som har tatt vår billedkunstutdannelse, Personlig Kunstutvikling eller alle semesterkursene i maling. Eller tilsvarende kurs/utdannelse fra andre

skoler. Pris: 5400,- pr kurs inkl alt materiale.

Kommende kurs og påmelding

Nedenfor ser du hvilke kurs som kommer, og nedenfor kursene finner du påmeldingsskjema

Påmelding kurs

 • Betaler, hvis dette er forskjellig fra kursdeltaker
 • Betaling
  Ved påmelding eller tidligst 2 måneder før kursstart betales et administrasjonsgebyr på kr. 400. Den resterende del av kursprisen betales senest 2 uker før kursstart. Hvis påmeldingen skjer senere enn 2 uker før kursstart betales hele beløpet senest 7 dager etter påmelding skjer. Ved avmelding innen 2 uker før kursstart refunderes betalt beløp med fradrag av administrasjonsgebyr. Ved avmelding senere enn 2 uker før kursstart refunderes intet med mindre plassen fylles opp av en på venteliste. Vi tar forbehold om at kurset kan bli avlyst hvis det ikke er minst 7 påmeldte. Hvis betaling ikke skjer innen forfallsdato kan det medøfre at plassen går til en annen.
  Betaling med gavekort
  Hvis du har fått et gavekort er beløpet registrert som tilgodebeløp for deg og vil automatisk bli trukket fra på betalingen for kurset.

Kommentarer er stengt.