Veiledningsgruppe – en kveld i uken

Veiledningsgruppe – en kveld i uken
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Dette er et tilbud til dere som har tatt alle nivåer i Maleri eller av Hånden som ser. Kurset passer også godt for deg som har tatt Billedkunstutdanningen hos oss.

Målsetting og innhold

Deltagerne får hjelp til å videreutvikle sitt kunstneriske potensial og til å se med profesjonelle øyne på det arbeidet som den enkelte gjør i sitt eget atelier. I veiledningsgruppen er fokuset individuell veiledning og samtaler om det kunstneriske rundt den enkeltes kunstprosjekt. Lærer blir i denne sammenhengen en coach og støttespiller til å løfte det kunstneriske. Samspillet med de andre deltagerne i gruppen er vesentlig, og lærer vil derfor legge opp gjennomgangene på en slik måte at alle deltar engasjert i de andres prosjekter og gjennom dette lærer mer om kunst.  Opptakskravet er at du har tar eller har tatt Hånden som ser nivå 1-3, Maleri nivå 1-3(både abstrakt og figurativt fokus), Billedkunstutdannelsen hos oss ,eller at du har har tilsvarende utdanning fra annen skole. Maksimalt 14 deltakere i gruppen.

 

Studietider

Hvert semester er på 10 uker, 1 dag pr uke.

 Påmelding og pris

Pris: 4500,- pr kurs inkl  materiale.

Kommende kurs og påmelding

Neste veiledningsgruppe kommer høsten 2018

Påmelding kurs

  • Betaler, hvis dette er forskjellig fra kursdeltaker
  • Betaling
    Ved påmelding eller tidligst 2 måneder før kursstart betales et administrasjonsgebyr på kr. 400. Den resterende del av kursprisen betales senest 2 uker før kursstart. Hvis påmeldingen skjer senere enn 2 uker før kursstart betales hele beløpet senest 7 dager etter påmelding skjer. Ved avmelding innen 2 uker før kursstart refunderes betalt beløp med fradrag av administrasjonsgebyr. Ved avmelding senere enn 2 uker før kursstart refunderes intet med mindre plassen fylles opp av en på venteliste. Vi tar forbehold om at kurset kan bli avlyst hvis det ikke er minst 7 påmeldte. Hvis betaling ikke skjer innen forfallsdato kan det medøfre at plassen går til en annen.
    Betaling med gavekort
    Hvis du har fått et gavekort er beløpet registrert som tilgodebeløp for deg og vil automatisk bli trukket fra på betalingen for kurset.

Kommentarer er stengt.