Weekendkurs i Mindful maling

Weekendkurs i Mindful maling
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Vi bærer alle på dype personlige språk som kommer til uttrykk i måten vi ser og sanser verden på og i måten vi bruker kroppen og sinnet vårt på. Mindful maling er en prosess der du lærer å bruke det autonome og genuine ved deg selv som utgangspunkt for den kunstneriske utviklingen.

På kurset vil du oppleve at oppgavene veksler mellom fokus på det fysiske, gjennom tilstedeværelse i handlingen og lytting til din indre verden. Kurset er en malerisk reise der du lytter oppmerksomt til den fortellingen som bare du representerer. Du blir ledet inn i en oppgaverekke som består av meditasjon, tilstedeværelse, utvidet lytting, utforskning og refleksjon over eget språk. Sakte ledes du til en dypere forståelse av ditt kunstneriske språk og hvordan du kan utvikle dette gjennom en mindfull og malerisk prosess.

Weekendkurs

Kurset går som weekendkurs og kort kveldskurs over 5 ganger om våren.

Kurset passer for

Kurset passer for elever på alle nivåer. Det er et ypperlig tilleggskurs for studenter på den 2-årige Billedkunstutdannelsen og alle som går på 12-ukers kursene.

Kommende kurs og påmelding

Nedenfor ser du hvilke kurs som kommer, og nedenfor kursene finner du påmeldingsskjema

Påmelding kurs

  • Betaler, hvis dette er forskjellig fra kursdeltaker
  • Betaling
    Ved påmelding eller tidligst 2 måneder før kursstart betales et administrasjonsgebyr på kr. 400. Den resterende del av kursprisen betales senest 2 uker før kursstart. Hvis påmeldingen skjer senere enn 2 uker før kursstart betales hele beløpet senest 7 dager etter påmelding skjer. Ved avmelding innen 2 uker før kursstart refunderes betalt beløp med fradrag av administrasjonsgebyr. Ved avmelding senere enn 2 uker før kursstart refunderes intet med mindre plassen fylles opp av en på venteliste. Vi tar forbehold om at kurset kan bli avlyst hvis det ikke er minst 7 påmeldte. Hvis betaling ikke skjer innen forfallsdato kan det medøfre at plassen går til en annen.
    Betaling med gavekort
    Hvis du har fått et gavekort er beløpet registrert som tilgodebeløp for deg og vil automatisk bli trukket fra på betalingen for kurset.

Kommentarer er stengt.