Maleri, nivå 3 – fokus på det figurative

Maleri, nivå 3 – fokus på det figurative
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Maleri, nivå 3 er delt i to kurs slik at du nå kan fordype deg enten i det figurative eller i det abstrakte. På disse kursene blir du trenet i mer avansert forståelse av kunstfaget og du lærer å bruke deg selv, faget og kunsten mer aktivt. Det figurative bildet har sin renessanse, men denne gangen er det ikke det tradisjonell figurative maleriet som vises. Vår måte å se og sanse på har forandret seg fra den klassiske perioden og modernismen. I dag er det en annen innfallsvinkel til figurasjonen. Nå er det våre blikk på våre egne liv og samtiden vi lever i nå som uttrykkes. Virkemidlene er annerledes og motivene har endret seg. Kunstnere bruker det figurative friere - foto, collage, blanding av figurasjon og abstrakte språk.

Dette kurset har fokus på det figurative, det andre kurset med fokus på det abstrakte finner du her.

På dette kurset beveger du deg fra den faglige plattformen på kursene på nivå 1 og nivå 2 til fordypning og utvikling av det figurative maleri med utgangspunkt i hva figurativt maleri er i samtiden.

Kurset gir deg kunnskap om malerier med utgangspunkt i lys, farge, form og rom. Her møter klassiske prinsipper moderne fortelling og metode. Temaene strekker seg fra motivstudier, modell, portrett og motivutvikling. Du får en omfattende forståelse for hva det vil si å uttrykke seg gjennom figurative bilder og du blir presentert for en rekke figurative kunstnere fra vår tid. Utvikling av en selvstendig tilnærming til bildet og et eget uttrykk står sentralt i kurset. I tillegg lærer du om hvordan bildet utvikler seg i prosess og i serier, og du lærer å bruke den fysiske virkeligheten og din kreativitet til å utvikle figurative komposisjoner.

Kurset passer for

Dette er kurset for deg som ønsker et figurativt språk i bildene dine! På kurset vil du bli introdusert til oppgaver som er helt basale for hvordan man bygger opp et figurativt bilde, som flaten, tonalitet, avstand og form i tillegg til noen kreative innfalsvinkler som knytter kunnskap opp mot for eksempel fotoprojeksjon og collage.

 

Kommende kurs og påmelding

Kurset går en gang i uken over 12 uker. Nedenfor ser du hvilke kurs som kommer, og nedenfor kursene finner du påmeldingsskjema. Dette kurset kommer igjen høsten 2018. Se nivå 3 med fokus på det abstrakte, eller kurset Figurativt maleri hvis du ønsker å lære mer om det figurative i vår.

Påmelding kurs

  • Betaler, hvis dette er forskjellig fra kursdeltaker
  • Betaling
    Ved påmelding eller tidligst 2 måneder før kursstart betales et administrasjonsgebyr på kr. 400. Den resterende del av kursprisen betales senest 2 uker før kursstart. Hvis påmeldingen skjer senere enn 2 uker før kursstart betales hele beløpet senest 7 dager etter påmelding skjer. Ved avmelding innen 2 uker før kursstart refunderes betalt beløp med fradrag av administrasjonsgebyr. Ved avmelding senere enn 2 uker før kursstart refunderes intet med mindre plassen fylles opp av en på venteliste. Vi tar forbehold om at kurset kan bli avlyst hvis det ikke er minst 7 påmeldte. Hvis betaling ikke skjer innen forfallsdato kan det medøfre at plassen går til en annen.
    Betaling med gavekort
    Hvis du har fått et gavekort er beløpet registrert som tilgodebeløp for deg og vil automatisk bli trukket fra på betalingen for kurset.

Kommentarer er stengt.