Intuitivt maleri

Intuitivt maleri
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Dette kurset handler om at du fortaper deg, gir slipp på forventninger og lytter til det som oppstår i samspillet mellom deg og bildet. Vi responderer uten å reflektere over hvorvidt det som oppstår i bildet er flinkt eller ikke, banalt eller "kult". Du kommer i flyt, som gir en god opplevelsen av å gi slipp opp på kontrollen. Forståelsen for maleriet oppstår gjennom tilstedeværelsen i arbeidet, kontakten med farger, flater og linjer.

Vi bærer alle på dype personlige språk som kommer til uttrykk i måten vi ser og sanser verden på, og i måten vi bruker kroppen og sinnet vårt på. Dette kurset er en prosess der du med maleriet som medium lærer å bruke det du selv til enhver tid er, som utgangspunkt for en kunstnerisk og personlig utvikling. Du blir ledet inn i en oppgaverekke som består av tilstedeværelse, utforskning og refleksjon over eget språk. Sakte ledes du til en dypere forståelse av ditt maleriske språk, slik at du kan få en dypere glede av å male. Å oppleve det å male som meningsfullt handler i stor grad om å få kontakt med sin egen historie, se sitt eget særegne språk og blikk på verden. Det intuitive er i denne sammenhengen en prosess vi går inn i, og detsom kommer til uttrykk i bildene handler om hvem vi er og hvor vi er i livet.

Kort kurs og weekendkurs

Kurset går våren 2018 som weekendkurs og som 5 gangers kurs formiddag eller kveld. Det går også som sommerkurs over en uke.

Kurset passer for

Dette kurset passer for deg som er nybegynner, og for deg som har malt litt på egenhånd, men som ønsker å få tak i ditt eget språk og uttrykk. Kurset passer også godt for deg som har malt en stund, men som ønsker deg mer tilstedeværelse i og forståelse for de kunstneriske ressursene i din egen fortelling.

Kommende kurs og påmelding

Nedenfor finner du aktuelle kurs og påmeldingsskjema

Intuitivt maleri. Helgen 19-21 januar 2018

Tid: Fredag 18.00-21.00, lørdag og søndag 10.30-17.00

Pris: 2400,- inkl materiale

Lærer:
Agnethe Steineger

Intuitivt maleri. Helgen 16-18 februar 2018

Tid: Fredag 18.00-21.00, lørdag og søndag 10.30-17.00

Pris: 2400,- inkl materiale

Lærer:
Agnethe Steineger

Påmelding kurs

  • Betaler, hvis dette er forskjellig fra kursdeltaker
  • Betaling
    Ved påmelding eller tidligst 2 måneder før kursstart betales et administrasjonsgebyr på kr. 400. Den resterende del av kursprisen betales senest 2 uker før kursstart. Hvis påmeldingen skjer senere enn 2 uker før kursstart betales hele beløpet senest 7 dager etter påmelding skjer. Ved avmelding innen 2 uker før kursstart refunderes betalt beløp med fradrag av administrasjonsgebyr. Ved avmelding senere enn 2 uker før kursstart refunderes intet med mindre plassen fylles opp av en på venteliste. Vi tar forbehold om at kurset kan bli avlyst hvis det ikke er minst 7 påmeldte. Hvis betaling ikke skjer innen forfallsdato kan det medøfre at plassen går til en annen.
    Betaling med gavekort
    Hvis du har fått et gavekort er beløpet registrert som tilgodebeløp for deg og vil automatisk bli trukket fra på betalingen for kurset.

Kommentarer er stengt.