Fotoprojisering og maleri

Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Dette kurset er for deg som ønsker å videreutvikle et figurativt formspråk i bildene dine. Du vil i løpet av dette kurset bli presentert for flere samtidsmalere som jobber figurativt, som Karin Mamma Anderson, Willhelm Sasnal og Luc Tuymans. Gjennom bilder og bøker finner vi inspirasjon og eksempler på ulike maleriske problemstillinger, dette vil gi en dypere forståelse av hvordan kunstnere jobber med figurasjon i vår tid. Du vil lære å bearbeide og tilpasse fotografiet til maleriet gjennom samtale og analyse. Alle deltagerne vil få personlig veiledning fra lærer.

Gjennom kurset vil du få bruk for all din kunnskap i figurativ grunnforståelse, planet, rommet, utsnitt og fortelling .Du vil lære om oppbygningen av det figurative maleriet fra forenkling til beskrivelser av stofflighet og strøk. Maleriet består av flater som møter hverandre, flyter over i hverandre og som har ulike mønster, strukturer, farger og stoff. Ved hjelp av et eller flere medbrakte fotografi fordyper vi oss i det figurative formspråket. Valg av motiv er frivillig og kan være av personlig karakter, hentet fra nett, magasiner, aviser, eller bare et tilfeldig snapshot.

Veien fra fotografi til maleri.

Videre studerer vi det medbrakte fotoet og jobber med utsnitt og komposisjon. Kanskje bildet skal kuttes, slik at formatet forandres? Hva i fotoet kan med fordel fjernes, slik at komposisjonen blir enklere? Vi studerer fotografiet og vurderer hva som er viktig i komposisjonen og hva som er overflødig. Det er gjennom kreativ bearbeidelse og analyse av det medbrakte fotografiet at motivet tar form. Fotografiet er en skisse, ikke en fasit.

Kurset passer for

Kurset passer for deg som ønsker et figurativt formspråk i maleriene dine. Kurset forutsetter at du har noe erfaring med maleri og figurasjon fra tidligere.

Kommende kurs og påmeldinger

Kurs i fotoprojisering og maleri kommer i ulike varianter, 12 ukers kurs en formiddag i uken, 5 dagers kurs og sommerkurs. Sommerkurset er dobbelt så langt som weekendkurset og gir mer fordypning i teksturer, perspektiv og overflater. Felles for alle er fotoprosjektering som bildeoverføring.

 

Påmelding kurs

  • Betaler, hvis dette er forskjellig fra kursdeltaker
  • Betaling
    Ved påmelding eller tidligst 2 måneder før kursstart betales et administrasjonsgebyr på kr. 400. Den resterende del av kursprisen betales senest 2 uker før kursstart. Hvis påmeldingen skjer senere enn 2 uker før kursstart betales hele beløpet senest 7 dager etter påmelding skjer. Ved avmelding innen 2 uker før kursstart refunderes betalt beløp med fradrag av administrasjonsgebyr. Ved avmelding senere enn 2 uker før kursstart refunderes intet med mindre plassen fylles opp av en på venteliste. Vi tar forbehold om at kurset kan bli avlyst hvis det ikke er minst 7 påmeldte. Hvis betaling ikke skjer innen forfallsdato kan det medøfre at plassen går til en annen.
    Betaling med gavekort
    Hvis du har fått et gavekort er beløpet registrert som tilgodebeløp for deg og vil automatisk bli trukket fra på betalingen for kurset.

Kommentarer er stengt.