Fordypning-Studier 2 dager i uken eller 10 intensive helger.

Fordypning-Studier 2 dager i uken eller 10 intensive helger.
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Dette er et års studie for deg som har tatt den 2-årige Billedkunstutdannelsen og/eller Personlig kunstutvikling hos oss, eventuelt deg som har tilsvarende utdannelse fra andre skoler. Nytt for skoleåret 2017/2018: Fordypning også som intensive moduler fordelt på ti helger.

Faglig innhold

Som elev får du her muligheten til å gå i dybden av fag og håndverk forankret i ditt eget kunstneriske språk og din egen fortelling. Skolen vektlegger forståelse for sammenhengen mellom det figurative og det abstrakte, og vi mener at det kunstneriske og det menneskelige henger sammen. Gjennom intuitive prosesser, figurative studier, komposisjon og abstraksjoner,  refleksjon og dialog blir din personlige fotelling og faglige utvikling smeltet sammen til et kunstnerisk og personlig uttrykk, den enkeltes historie og ståsted er utgangspunktet for den kunstneriske prosessen.

Du vil gjennom året møte flere lærere med solid faglig tyngde og entusiasme for ditt kunstneriske arbeidet. De støtter deg i din utvikling, gir tydelige og direkte tilbakemeldinger på dine faglige kvaliteter og peker på potensialet i ditt kunstneriske arbeid.  Gjennomganger av den enkelte elevs arbeid og gruppegjennomganger bevisstgjør deg de mulighetene du har og gir innsikt i kunsten langt utover ditt eget uttrykk og ståsted. Samtaler og dialoger rundt kunstfaglige spørsmål danner grobunn for gode miljøer og trygghet til å skape.

Utstilling Nydalen Kunstskole 13-06 BKU 1Fagplan første semester

 • Intuitivt arbeid i tegning og maling.
 • Refleksjoner rundt den enkeltes kunstneriske språk, identitet og fortelling.
 • Tekst og portefølje, utvikling av minnebank.
 • Portrett og identitet.
 • Portrettet i kunsthistorisk sammenheng.
 • Studier av portrett i tegning og maling.
 • Abstraksjoner, fordypning, utvikling av den enkeltes språk og uttrykk.
 • Komposisjon. Formatets kraft.
 • Serielt arbeid. Kunstfaglig utvikling.

Fagplan andre semester

 • Materialteknisk fordypning knyttet til eget språk.
 • Tegning og maleri med utgangspunkt i foto fra egen minnebank.
 • Teknisk verktøy. Projektor og overhead.
 • Komposisjonelle og dramaturgiske grep i egen fortelling.
 • Formgivning av prosjekt – ide- og konseptutvikling.
 • Intuitiv og reflekterende reise i egen historie.
 • Hovedoppgave og utstilling.Veiledning og gjennomgang basert på skriftlig innlevert prosjekt.

Studietider skoleåret 2017-2018

 

Levende-Verksted-Undervisning-01

  

Modulstudiet 4 helger høst og 6 helger vår.

Fredag 18.00-21.00, lørdag/søndag 10.00-17.00.

Følgende helger skoleåret 2017/2018:

25-27.august,  22-24.september,  20-22.oktober,  17-19.november, 5-7.januar,  2-4.februar,  2-4.mars,  6-8.april,  27-29.april,  25-27.mai. 

Modulhelger for skoleåret 2018/2019 legges ut snart.

Påmelding og pris

Påmelding til Fordypningsår forutsetter at du undertegner en studiekontrakt for begge semestrene. Du kan avbryte studiet etter første semester, men må da melde fra om dette i god tid.
Når vi har mottatt din søknad og ser at den oppfyller opptakskravene, vil vi reservere en plass til deg og sender deg studiekontrakt med studieplan til undertegning. Når du returnerer undertegnet studiekontrakt vil du få bekreftelse, betalingsinformasjon og angreskjema sendt med post.

 

Studiekontrakt for Fordypningsår

Studiereglement for studiet

Fordypningsåret dagstudiet med start høsten 2018 koster kr. 19.500 pr. semester som betales i fire månedlige terminer. I tillegg kommer et administrasjonsgebyr på kr. 1500 som betales ved påmelding (dekker begge semestre).

Fordypningsåret moduler helg med start høsten 2018 koster kr. 18 500 pr. semester som betales i fire månedlige terminer. I tillegg kommer et administrasjonsgebyr på kr. 1500 som betales ved påmelding (dekker begge semestre).

Kommende kurs og påmelding

Nedenfor ser du oversikt over klasser som starter høsten 2018, og nederst finner du søknadskjema.

Fordypningsår 2018/2019

Tid: Dagtid 2 formiddager per uke

Pris: 19.500,- per semester

Fordypningsår 2018/2019

Tid: 10 moduler fordelt over 10 helger.

Pris: 18500,- per semester.

Søknad Fordypningsår

 • Betaler, hvis dette er forskjellig fra kursdeltaker
 • Behandling av søknaden
  Når vi har mottatt din søknadog ser at den oppfyller opptaksvilkårene vil vi reservere en plass til deg og sende deg studiekontrakt til undertegning. Når du returnerer undertegnet studiekontrakt vil du få bekreftelse, betalingsplan, giroer og angreskjema sendt med post..

Kommentarer er stengt.