Korte kurs

Korte kurs
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Et kort kurs vil gi deg et innblikk i hva det er å male eller tegne, og hvordan du helt grunnleggende gjør det. Det gir deg en kom-i-gang energi, og et fundament som er nok til å male videre på egen hånd.  Kurset gir deg også en gryende forståelse for kunst og hvordan kunstnere jobber med bildene sine. Ønsker du å gå videre til noen av våre lengre kurs eller søke deg til Billedkunstutdanningen er dette nyttige forkurs.

Kreativt maleri, nivå 1

Kreativt maleri, nivå 1 er et introduksjonskurs til maleri og kreativ utvikling for deg som ønsker en tilnærming der utfoldelse, lek og eksperimentering danner grunnlaget for læring. På Grunnkurset lærer du om maleriets grunnleggende temaer og på Videreføringskurset lærer du å bruke dette i en malerisk prosess og å utvikle egne motiver.

Kurset er todelt. Første del er et grunnkurs for helt nybegynnere, andre del er en videreføring av grunnkurset. Har du malt litt fra før kan du starte direkte på videreføringen.

Kurset går både som weekendkurs, kort kveldskurs og formiddagskurs på 5 ganger om våren og som en ukes sommerkurs hvor både grunnkurset og videreføringen er med.

Finn din kunstneriske stemme

Kurset fungerer som et utgangspunkt for en kunstnerisk utvikling, enten du er nybegynner, har malt litt eller mye, men aldri helt fått tak i hvem du er i forhold til dette, eller du har vokst fra det utgangspunktet du engang hadde.  Kurset har vært en del av skolens faste kurs i mer enn 10 år og danner et viktig fundament for elevene til å finne sin vei i kunsten.

Kurset går både som et kveldskurs på 12 ganger om torsdagen, sommerkurs over en uke og som weekendkurs i forkortet utgave.

Tegning, et fundament og et språk, nivå 1

Tegning er nøkkelen: det er gjennom tegningen du lærer å se, utvikler leken, får kontakt med sansene dine, blir formsikker og utvikler din evner til å bruke ditt temperament og din følsomhet. Å tegne er en holdning, en måte å forholde seg til det kreative på der mange deler av din sansning og din bevissthet føres sammen.

Kurset går både som weekendkurs, kort kveldskurs 5 ganger om våren og som sommerkurs på en uke i utvidet utgave.

Tegne portrett

Dette kurset vil gi en grunnleggende innføring i hodets proporsjoner og tegnemetode for portrett. Vi vil ha portrettmodell en av kveldene, resten av tiden vil vi bruke speil eller tegne hverandre. Vil vi se på kunstneres selvportretter gjennom historien og hente inspirasjon fra dette for å gjøre et kreativt tegneprosjekt med tema Selvportrett og identitet. Dette kurset passer for alle.

 

Kommentarer er stengt.