Weekendkurs

Intuitivt maleri

Intuitivt maleri

Dette kurset handler om å fortape seg, gi slipp på meninger og forventninger. Vi reagerer og responderer på en impuls, uten å reflektere over hvorvidt det som oppstår i bildet er flinkt eller banalt. Vi kjenner at det oppstår en flyt, og den gode opplevelsen av å gi slipp på kontrollen for en stund. Og forståelsen for maleriet oppstår gjennom tilstedeværelse i arbeid med farge, flater og linjer.Les mer

Kreativt Maleri for barn og ungdom

Kreativt maleri er et introduksjonskurs til maleri og kreativ utvikling for barn og ungdom som ønsker en tilnærming der utfoldelse, lek og eksperimentering danner grunnlaget for læring. På Grunnkurset lærer elevene om maleriets grunnleggende temaer.Les mer

Tegnekurs for ungdom 14 til 17 år

Tegnekurs for ungdom 14 til 17 år

Tegning er nøkkelen: det er gjennom tegningen man lærer å se, utvikler leken, får kontakt med sansene sine, blir formsikker og utvikler evner til å bruke sitt temperament og sine følsomhet. Å tegne er en holdning, en måte å forholde seg til det kreative på der sansning og bevissthet føres sammen.Les mer

Tegne portrett

Tegne portrett

Ansiktet, eller portrettet, er kanskje et av de mest betydningsfulle motiver i kunsten. ”Et blikk kan si mer enn tusen ord”. Kanskje er det også fordi vi legger så mye betydning inn i ansiktene at de kan være så vanskelige å få til. Men tegning av portrett kan læres av alle.Les mer

Kunst og spiritualitet – En intuitiv billedprosess.

Vi er alle spirituelle, vi drømmer, vi lar tankene flyte, vi dagdrømmer. Vi gjør noe vi elsker og vi kommer i flyt, tiden opphører og vi opplever noe som ikke er konkret, ikke eksistensielt, det er intuitivt og spirituelt. Vi besitter alle slike spirituelle ressurser som kan utvikles og løfte oss som mennesker og kunstnere. Dette kurset er deler av Levende Verksted. Kurset holdes av Eva Kurseth Imer i lokalene i Ullern Gårdsvei 1A.Les mer

Weekendkurs i tegning. Alt består av lys og linjer.

Når vi tegner ser vi lys og toner fra den fysiske virkeligheten med våre fysiske øyne. Med sjelens øyne ser vi indre motiver fra tanker og drømmer. Med våre kontemplative øyne ser vi intuivite bilder. Alt, både i den ytre og indre virkelighet, består av lys og linjer. Det legges vekt på utvikling av et personlig figurativt billedspråk. Dette kurset er deler av Levende Verksted. Kurset holdes av Eva Kurseth Imeri lokalene i Ullern Gårdsvei 1A.Les mer

Fotoprojisering og maleri

Dette kurset er for deg som ønsker å videreutvikle et figurativt formspråk i bildene dine. Du vil i løpet av dette kurset bli presentert for flere samtidsmalere som jobber figurativt, som Karin Mamma Anderson, Willhelm Sasnal og Luc Tuymans. Gjennom bilder og bøker finner vi inspirasjon og eksempler på ulike maleriske problemstillinger, dette vil gi en dypere forståelse av hvordan kunstnere jobber med figurasjon i vår tid. Du vil lære å bearbeide og tilpasse fotografiet til maleriet gjennom samtale og analyse. Alle deltagerne vil få personlig veiledning fra lærer.Les mer

Kreativt maleri

Kreativt maleri

Kreativt maleri er et introduksjonskurs til maleri og kreativ utvikling for deg som ønsker en tilnærming der utfoldelse, lek og eksperimentering danner grunnlaget for læring. På Grunnkurset lærer du om maleriets grunnleggende temaer og på Videreføringskurset lærer du å bruke dette i en malerisk prosess og å utvikle egne motiver.Les mer