Kurs formiddag, ettermiddag og kveld 12 ganger

Atelierplass

Atelierplass

Hvis du har dårlig plass hjemme til å male eller du har lyst til å møte andre som maler, er dette ett fint opplegg for deg.Les mer

Fordypning-Studier 2 dager i uken eller 10 intensive helger.

Fordypning-Studier 2 dager i uken eller 10 intensive helger.

Dette er et års studie for deg som har tatt den 2-årige Billedkunstutdannelsen og/eller Personlig kunstutvikling hos oss, eventuelt deg som har tilsvarende utdannelse fra andre skoler. Nytt for skoleåret 2017/2018: Fordypning også som intensive moduler fordelt på ti helger.Les mer

Veiledningsgruppe for erfarne innen maleri og personlig prosess.

Som deltager på denne gruppen forutsettes det at du har et faglig fundament for videre utvikling. Veiledningen vil utvikle ditt grunnlag og ditt kunstneriske uttrykk til et autonomt kunstnerisk språk som er dypt forankret i din personlige utviklingsprosess. Du lærer å se det håndverksmessige i dine bilder som et kunstnerisk språk. Du lærer å reflektere over din kunstneriske utvikling og bygge opp en retning for ditt kunstneriske arbeid. Gjennom meditasjon lærer du å se din kunst med ditt indre øye og derigjennom få tilgang til dyp erkjennelse og forståelse for din egen utvikling. Dette kurset er deler av Levende Verksted. Kurset holdes av Eva Kurseth Imer i Ullern Gårdsvei 1A.Les mer

Veiledningsgruppe for videregående/erfarne innen maleri og personlig prosess.

Som deltager på denne gruppen forutsettes det at du har et faglig fundament for ditt kunstneriske arbeid. Å utvikle seg kunstnerisk handler om mot til å sette deg selv i bevegelse, det handler om å løfte frem det dyrebare i deg og velge deg selv. Det er utvikling på mange plan. Det er en indre prosess hvor det handler om å overskride det du tror du er og kan. Det handler også om å skape ett håndverk og om kvalitet på dine gamle og nye fortellinger. Veiledningsgruppen er en reise der du fokuserer på dine kunstneriske kvaliteter med forskjellige innfallsvinkler. Du blir gradvis mer bevisst og reflektert rundt hvem du er både som kunstner og menneske. Dette kurset er deler av Levende Verksted. Kurset holdes av Eva Kurseth Imer i Ullern Gårdsvei 1A.Les mer

Fotoprojisering og maleri

Dette kurset er for deg som ønsker å videreutvikle et figurativt formspråk i bildene dine. Du vil i løpet av dette kurset bli presentert for flere samtidsmalere som jobber figurativt, som Karin Mamma Anderson, Willhelm Sasnal og Luc Tuymans. Gjennom bilder og bøker finner vi inspirasjon og eksempler på ulike maleriske problemstillinger, dette vil gi en dypere forståelse av hvordan kunstnere jobber med figurasjon i vår tid. Du vil lære å bearbeide og tilpasse fotografiet til maleriet gjennom samtale og analyse. Alle deltagerne vil få personlig veiledning fra lærer.Les mer

Maleri, nivå 1

Maleri, nivå 1

Maleri, nivå 1 er malerkunstens ABC og grunnleggende kokebok. Her tas du i hånden og lærer det du trenger for å komme i gang og begynne en utvikling av maleri. Du lærer først og fremst om de faglige byggesteinene vi alle trenger i vårt skapende arbeid som malere. Men kurset handler også om maleprosessen, om sansning, tilstedeværelse og kreativitet.Les mer

Maleri, nivå 3 – fokus på det figurative

Maleri, nivå 3 – fokus på det figurative

Maleri, nivå 3 er delt i to kurs slik at du nå kan fordype deg enten i det figurative eller i det abstrakte. På disse kursene blir du trenet i mer avansert forståelse av kunstfaget og du lærer å bruke deg selv, faget og kunsten mer aktivt. Det figurative bildet har sin renessanse, men denne gangen er det ikke det tradisjonell figurative maleriet som vises. Vår måte å se og sanse på har forandret seg fra den klassiske perioden og modernismen. I dag er det en annen innfallsvinkel til figurasjonen. Nå er det våre blikk på våre egne liv og samtiden vi lever i nå som uttrykkes. Virkemidlene er annerledes og motivene har endret seg. Kunstnere bruker det figurative friere - foto, collage, blanding av figurasjon og abstrakte språk.Les mer

Maleri, nivå 2

Maleri, nivå 2

Kunstutvikling handler om møte mellom læring og forståelse, utforskning og utfoldelse. Maleri, nivå 2 utvikler derfor den faglige plattformen fra nybegynnerkurset til en dypere faglig forståelse og en mer personlig, mer intuitivt og mer eksperimentell tilnærming.Les mer

Maleri, nivå 3 – fokus på det abstrakte

Maleri, nivå 3 – fokus på det abstrakte

Maleri, nivå 3 er delt i to kurs slik at du nå kan fordype deg enten i det abstrakte eller i det figurative. På disse kursene blir du trenet i mer avansert forståelse av kunstfaget og du lærer å bruke deg selv, faget og kunsten mer aktivt.Les mer