Barne og ungdomskurs

Barne og ungdomskurs Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Nydalen Kunstskole ønsker at barn og ungdom skal få muligheten til å utfolde seg kreativt og skolens pedagogikk passer like godt for barn og ungdom som til voksen.

I 2016 lanserer vi 2 kurs for barn/ungdom. Kreativt Maleri for barn og Tegnekurs for ungdom. Disse kursene er lagt tilrette for det aldertrinnet barna er og i tillegg blir hvert barn fulgt opp av læreren i forhold til nivå. Begge disse kursen blir satt opp som helgekurs, vinterferiekurs og sommerferiekurs.

Kreativt Maleri 1 for barn fra 10 til 14 år

barnekurs1Terskelen for å begynne å male kan være høy, og det er av avgjørende betydning at barna ledes inn i en konstruktiv prosess der de blir ivaretatt ut fra sine forutsetninger, og der de lærer å forholde seg til maling, pensler og annet utstyr.
Barna blir ledet igjennom grunnleggende kunnskap om farge og strøk, collage og komposisjon, stofflighet og flateuttrykk, linje og iakttakelse, og lærer å utvikle dette til sine egne motiver. Alt skjer innenfor en ramme av kreativ utfoldelse og leken eksperimentering. Kurset er lagt opp som en liten ”kokebok” hvor barna steg for steg lærer det de trenger for å komme i gang med malingen.
På alle skolens kurs benytter vi akrylmaling. De lærer derfor mye om akrylteknikk og håndverket knyttet til dette på alle kursene.
Kurset er et ypperlig sted å starte for barn som aldri har malt før og som ønsker å få et innblikk i hvordan du maler bilder. Vår intensjon er at barna skal kunne ta med seg inspirasjon, kunnskapen og erfaringene hjem og fortsette den kreative prosessen. Mange nybegynnere som går kurset kjøper vår startpakke med maling, pensler, staffeli og maleplate for å fortsette hjemme.

Les mer her

Tegnekurs 1 for ungdom fra 14 til 17 år

nydalen-kunstskole-2016-092

Kurset er lagt opp rundt kreative oppgaver der det å kvitte seg med sin prestasjonsangst er en del av øvelsene. På dette kurset handler det ikke så mye om rett og galt, men om hvordan ungdommen med blyant, tusj og kullstift kan gi uttrykk for det de ser og opplever. Eksperimentering, sansning og tilstedeværelse danner grunnlaget for tegning enten det er figurativ observasjon eller fri fabulering. Her kan du begynne å tegne uten prestasjonspress og forventninger om at du skal være flink, få tak i den grunnleggende kunnskapen og glede deg over dette. Kurset går i tre utgaver, weekendkurs, vinter og høstferiekurs og sommerkurs. Feriekursene er dobbelt så langt og lar deg bli kjent med tegningens mange kvaliteter samt forståelsen for det figurative og evne til å bruke lys og beskrive form og rom. Å kunne bruke det figurative til å skape egne motiver er en drøm mange har og med dette kurset får du de ”grunnleggende nøklene” på en moderne, eksperimentell og leken måte.

Les mer her

Kommentarer er stengt.